Monumente din România pe lista patrimoniului mondial

În noiembrie 1972, UNESCO a aprobat Convenția privind protejarea patrimoniului cultural și a celui natural. Țările lumii erau invitate să semneze documentul acesta care avea ca scop înscrierea pe nou-creata Listă a Monumentelor Istorice a celor mai reprezentative obiective aflate pe teritoriul lor, obiective ce urmau a fi supuse unei judecăți de valoare bazate pe…

45 de ani de la constituirea „sistemului românesc pentru conservare şi restaurare a patrimoniului cultural” – un scurt istoric

În lucrarea de față se prezintă un istoric al “Sistemului Românesc pentru Conservare și Restaurare a Patrimoniului Cultural”, în cei 45 de ani de funcționare. Datele sunt prezentate în două perioade, 1975-1990 și din 1990 până în prezent. Sistemul are elemente organizatorico-funcționale și un învățământ propriu de formare și acreditare profesională, în cadrul Ministerului Culturii.…

Coduri de etică în conservare-restaurare

Formularea primelor coduri de etică în conservare-restaurare începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea s-a produs pe fondul conștientizării necesității de a întări încrederea în profesie prin impunerea unor seturi de norme de conduită profesioniștilor din domeniu. Codurile de etică exprimă principii fundamentale, cu caracter general, care ghidează comportamentul etic al conservatorilor-restauratori sub…

Intervenția de extragere a picturii murale din pridvorul Bisericii Mănăstirii Putna – între discordanțe, realitate și consecințe

Până în anul 2010 se putea vedea pe peretele de est al pridvorului închis al Bisericii Mănăstirii Putna o pictură care străjuia intrarea în pronaos. După 2000, odată cu decizia de pictare a interiorului bisericii și stabilirea programului iconografic, s-a solicitat extragerea picturii murale din pridvor pentru a face loc amplei scene a Judecății de…

Monumente UNESCO din Nordul Moldovei cu pictură exterioară în pericol și urgența conservării acestora

Experiență anterioară și actualitate Scopul declarat al acestui articol este de a sensibiliza specialiștii și instituțiile responsabile asupra unor intervenții de conservare care se impun în actuala situație, după trecerea anilor de la primele intervenții de urgență începute în anul 1980 la Voroneț. O scurtă istorie a acestor intervenții vine să demonstreze necesitatea salvării picturilor…

Călătorie în timp prin cercetarea unei biserici de lemn din Maramureş: Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Breb

Articolul surprinde un moment din etapa de cercetare a Bisericii de lemn din Breb, din zona etnografică a Ţării Maramureşului, în care au fost făcuţi câţiva paşi în reconstituirea istoricului bisericii – paşi care au lămurit anumite neclarităţi şi au evidenţiat aspecte noi în metodele de lucru ale meşterilor secolului al XVII-lea. Aceste cercetări au…

Câteva considerații asupra materialelor și tehinicilor de realizare a picturii din bisericile de lemn

Stratul de preparație – proprietăți ale materialelor și forme de deteriorare Lucrarea aduce în atentia restauratorilor problemele referitoare la tehnicile și materialele utilizate în realizarea stratului de preparație a picturilor murale din bisericile de lemn din România. Datele culese din rețetele propuse în erminiile publicate precum și caracteristicile materialelor menționate în respectivele rețete constituie un cumul…

Între concepte și principii la conservarea-restaurarea componentelor artistice ale domului din Timișoara – ctitorie imperială a curții vieneze

La ora apariției acestui articol, restaurarea și conservarea Domului Romano-Catolic din Timișoara se află în pragul finalizării, un vast șantier în care s-au desfășurat lucrări de o mare complexitate pe toate tehnicile impuse de întreaga gamă a componentelor artistice: pictură murală, sculptură în lemn policrom, pictură în tehnica uleiului pe pânză, piatră, stucomarmură și stucaturi,…

Patrimoniul arhitectural din București. O lecție deschisă

Lucrarea de față se bazează pe cercetările întreprinse în anul 2020 în cadrul proiectului de restaurare a unei clădiri istorice, situată în nordul Bucureștiului. O casă ridicată în deceniul al treilea al secolului XX, inscrisă în Inventarul Național al monumentelor este un exemplu autentic al stilului modernist. Casa era cunoscută sub numele de Villa Stern. …

Sapindus mukorossi, alternativă la Saponaria officinalis ca agent de curăţare a textilelor istorice

Procesul de curăţare, mai ales cea umedă, reprezintă o parte importantă a conservării textilelor istorice. În ultimii ani, în contextul creşterii preocupării pentru protecţia mediului, se preferă utilizarea unor agenți de curăţare biodegradabili (precum extractul de saponine). Scopul acestui studiu a fost în primul rând de a evalua siguranța utilizării ca agent de curățare pentru…