Blog
Blog

Un nou suport pentru investigații științifice pentru citirea picturilor șterse pe suporturi de perete

By

Citirea desenelor pregătitoare pentru picturi pe suporturi mobile sau parietale este încredințată aplicării reflectografiei în infraroșu: cu toate acestea, în cazul picturilor de perete în care pierderea suprafeței picturale face ca desenul pregătitor să nu poată fi citit din cauza deteriorării datorate timpului iar aplicarea infraroșului poate rezulta inutil din cauza transparenței pigmenților folosiți pentru desenele pregătitoare, memoria iconografică este încredințată surselor arheologice și istorice care pot fi uneori înșelătoare.

Read more

Implementarea conceptului de gestionare integrată a dăunătorilor

By

IPM este o parte importantă a conservării preventive, care se concentrează pe reducerea aplicării pesticidelor și prevenirea infestărilor dăunătorilor, de exemplu, prin gâfâirea molilor de haine Tineola bisselliella, gândacii de droguri Stegobium paniceum, gândacii de mobilă obișnuiți Anobium punctatum sau diferite gândacuri de covor (Attagenus sp.

Read more

Poluarea aerului în muzee

By

Acest referat examinează principalii poluanți ai aerului relevanți pentru conservarea obiectelor de patrimoniu cultural. Poluanții atmosferici pot provoca din surse exterioare sau interioare. Sursele interioare includ emisia de vapori corozivi din materialele de construcție utilizate pentru setările de afișare a muzeului.

Read more