Blog
Blog

Implementarea conceptului de gestionare integrată a dăunătorilor

By

IPM este o parte importantă a conservării preventive, care se concentrează pe reducerea aplicării pesticidelor și prevenirea infestărilor dăunătorilor, de exemplu, prin gâfâirea molilor de haine Tineola bisselliella, gândacii de droguri Stegobium paniceum, gândacii de mobilă obișnuiți Anobium punctatum sau diferite gândacuri de covor (Attagenus sp.
Read more
Blog

Poluarea aerului în muzee

By

Acest referat examinează principalii poluanți ai aerului relevanți pentru conservarea obiectelor de patrimoniu cultural. Poluanții atmosferici pot provoca din surse exterioare sau interioare. Sursele interioare includ emisia de vapori corozivi din materialele de construcție utilizate pentru setările de afișare a muzeului.

Read more