Blog
Blog

Starea de conservare a unui fragment de lemn arheologic influențată de proprietățile fizice ale acestuia

By

Propuneri de tratament Starea de conservare a lemnului arheologic poate fi definită de condițiile în care acesta s-a păstrat: fie în mediu uscat, fie lemnul conservat în mediul subacvatic cu care a intrat într-o stare de echilibru.  Evaluarea stării de conservare a lemnului arheologic saturat de apă s-a făcut pe baza rezultatelor obținute în urma măsurării conținutului maxim de umiditate, a densității de masă, a pierderii de substanță lemnoasă și a indicelui maxim de contracț

Read more
Blog
Blog
Blog

Implementarea conceptului de gestionare integrată a dăunătorilor

By

IPM este o parte importantă a conservării preventive, care se concentrează pe reducerea aplicării pesticidelor și prevenirea infestărilor dăunătorilor, de exemplu, prin gâfâirea molilor de haine Tineola bisselliella, gândacii de droguri Stegobium paniceum, gândacii de mobilă obișnuiți Anobium punctatum sau diferite gândacuri de covor (Attagenus sp.
Read more
Blog

Poluarea aerului în muzee

By

Acest referat examinează principalii poluanți ai aerului relevanți pentru conservarea obiectelor de patrimoniu cultural. Poluanții atmosferici pot provoca din surse exterioare sau interioare. Sursele interioare includ emisia de vapori corozivi din materialele de construcție utilizate pentru setările de afișare a muzeului.

Read more