Blog

Depozitul de carte veche al Mănăstirii Dragomirna

By

Aspecte privind constituirea fondului de manuscrise și starea de conservare

Mănăstirea Dragomirna este ctitorie de început de secol XVII a mitropolitului Anastasie Crimca și a boierilor Luca şi Simeon Stroici. Încă de la întemeierea mănăstirii, sub îndrumarea Mitropolitului Anastasie, la Dragomirna și‑a desfășurat activitatea o Școală de caligrafi și miniaturiști.

Read more
Blog
Blog
Blog

Intervenția de restaurare - un concept modern?

By

Articolul abordează latura teoretică a conceptului de conservare-restaurare, relatând pe larg evoluția pe care a cunoscut-o în Europa și pe scurt în România. Se subliniază rolul important pe care l-au avut arhitecții în definirea domeniului și mai apoi istoricii de artă.

Read more
Blog

Principii de restaurare clasice și contemporane

By

Rămâne reversibilitatea o regulă de aur în teoria contemporană a restaurării?

Reversibilitatea a reprezentat unul dintre principiile de bază ale eticii și practicii restaurării, un ideal declarat dar care în practică nu a fost niciodată atins.

Read more