Blog
Blog

Intervenția de restaurare - un concept modern?

By

Articolul abordează latura teoretică a conceptului de conservare-restaurare, relatând pe larg evoluția pe care a cunoscut-o în Europa și pe scurt în România. Se subliniază rolul important pe care l-au avut arhitecții în definirea domeniului și mai apoi istoricii de artă.

Read more
Blog

Principii de restaurare clasice și contemporane

By

Rămâne reversibilitatea o regulă de aur în teoria contemporană a restaurării?

Reversibilitatea a reprezentat unul dintre principiile de bază ale eticii și practicii restaurării, un ideal declarat dar care în practică nu a fost niciodată atins.

Read more
Blog
Blog
Blog

Xilogravura japoneză Ukiyo-e, de la creaţie la restaurare*

By

Ukiyo-e, sau xilogravura tradiţională japoneză, reprezintă acea formă de artă des întâlnită în rândul maselor şi în acelaşi timp larg răspândită în Europa şi America, având un impact foarte puternic asupra artei occidentale la începutul secolului XX, odată cu dezvoltarea curentului Japonist.

 

Read more