Blog

Eficiența în timp a consolidanților aplicați pe suprafețe litice

By

Conservarea pe termen lung a suportului litic este consecința restaurării științifice, a monitorizării și limitării acțiunii factorilor fizici și chimici a căror valoare nu este optimă pentru conservare. Microorganismele acționează asupra suportului litic prin mecanisme biochimice (biosinteza acizilor organici, enzimelor, polizaharidelor, pigmenților) și mecanice (straparea stratului superficial).

Read more
Blog
Blog
Blog
Blog

Note privind reconstituirea unor etape de refacere a picturii Bisericii Icoanei din București

By

Ctitoria bucureşteană Biserica Icoanei, a fost construită între anii 1784‑1786, de către Panait Băbeanu, mare căpitan de lefegii. A fost rodul unei vremi de cumpănă marcate de un nou tip de viaţă social‑economică, destinat prin excelenţă spaţiului urban, iar dezvoltarea arhitecturii şi a artelor auxiliare din Ţara Românească şi Moldova corespundea regimului turco‑fanariot.

Read more
Blog