Intervenția conservare-restaurare a picturii murale din interiorul bisericii  și din exterior, a evidențiat valorile istorice identificate cu această ocazie. Chiar de la începutul proiectului, cercetarea stratigrafică a scos la iveală de sub pictura în ulei de secol XIX existentă, una mai veche de secol XVI, executată ”a fresco”.

Scopul metodologiei noastre a fost de a identifica și de a extinde suprafețele cu această pictură importantă, precum și să prezentăm detalii arheologice a primei decorațiuni care descrie prin pictură prezența cărămizilor. De asemenea, articolul explică de pe unele zone a rămas pictură în ulei.

Conceptul estetic are două aspecte: conservarea tuturor etapelor istorice și integrarea diferitelor tipuri de degradare în tehnici specifice restaurării.

 

Cuvinte cheie: recuperarea; picturii murale; sec. XVI; Biserica; Mănăstirii Coșula; postbizantin; repictări; intervenții; conservare-restaurare

 

Autori:

*Maria-Magdalena Drobotă- Specialist restaurator pictură murală, doctor în arte vizuale

**Carmen Cecilia Solomonea / Oliviu Boldura-  Prof. univ. dr., expert restaurator

Caietele restaurării 2018, pp. 66-89