Caietele restaurarii 2019 – Comunicat de presa

Tendințe și principii în restaurarea contemporană în ediția 2019 a publicației anuale „Caietele restaurării”, Editura ACS   Vineri, 6 decembrie 2019, începând cu ora 10:00, va avea loc la Ministerul Culturii, Bd. Unirii 22, etaj 1, foaier, lansarea Caietelor restaurării 2019. Specialiști și cititori sunt invitați să asiste la prezentări și să participe la discuții…

2019

Tendințe și principii în restaurarea contemporană – cum ne raportăm noi, specialiștii din România, la ce spun și fac specialiștii din alte țări? care sunt tendințele la nivel european? sunt principiile utile în restaurare? cui îi folosesc?

Picturile murale budiste din Ladakh (India) – tehnica, problematica și restaurarea

Lucrarea prezintă pe scurt un rezumat al intervențiilor asupra picturilor budiste din Ladakh din regiunea Himalaya, detaliile lor tehnice, daunele recurente și abordările de conservare.

Un nou suport pentru investigații științifice pentru citirea picturilor șterse pe suporturi de perete

Citirea desenelor pregătitoare pentru picturi pe suporturi mobile sau parietale este încredințată aplicării reflectografiei în infraroșu.

Implementarea conceptului de gestionare integrată a dăunătorilor

IPM este o parte importantă a conservării preventive, care se concentrează pe reducerea aplicării pesticidelor și prevenirea infestărilor dăunătorilor, de exemplu, prin gâfâirea molilor de haine Tineola bisselliella, gândacii de droguri Stegobium paniceum, gândacii de mobilă obișnuiți Anobium punctatum sau diferite gândacuri de covor (Attagenus sp. și Anthrenus sp.) și astfel păstrează colecțiile muzeului. 

Poluarea aerului în clădiri muzeale

Acest referat examinează principalii poluanți ai aerului relevanți pentru conservarea obiectelor de patrimoniu cultural.

2018

Conservarea preventivă

Protejarea patrimoniului cultural naţional, grija pentru fiecare obiect de artă, monumentul istoric, ca şi pentru întregul complex al tradiţiilor strămoşeşti este o îndatorire a fiecărui membru al societăţii.

2016

Patrimoniului complementar

”patrimoniului complementar” – acel patrimoniu “mobil”, variat, ”discret” și de multe ori neglijat, realizat pe suport divers: hârtie, metal, ipsos, lemn, pân

2015

Extrageri și repictări

Extragerile și repictările sunt două intervenții majore care modifică fundamental structura operei de artă. De aceea le-am abordat în numarul din 2015.

2014

Componentele litice

Componentele litice atrag atenția cu precădere în numărul din 2014