2012

40 de ani de restaurare stiintifică

Primul număr apărut în contextul sărbătoririi a 40 de ani de la primul șantier de restaurare știintifică a picturii murale, cel de la biserica mănăstirii Humor, este dedicat, cum era și firesc conservării acestei componente artistice importante.

Primul număr a fost de altfel, rezultatul unei conferințe pline de emoție organizată la Humor de Art Conservation Support în cadrul proiectului cultural “În dialog cu monumentele. 40 de ani de restaurare științifică”.

De atunci a început “povestea” noastră. cuprins

Cuprins:

 • Memorie. Oameni. Fapte
  • prof. univ. dr. Tereza Sinigalia, istoric de artă
 • Abordarea complexă şi formativă a restaurării picturii murale
  • Theo Mureşan, specialist restaurator
 • Aspecte metodologice comparative observate pe parcursul a 40 de ani de restaurare ştiinţifică
  • prof. univ. dr. Oliviu Boldura, expert restaurator
 • Pictura murală din interiorul Bisericii ,,Adormirea Maicii Domnului” Mănăstirea Humor, Suceava. Studiu tehnologic; probleme specifice de conservare
  • lector univ. dr. Maria Dubrăvician, specialist restaurator
 • Norme, principii şi coduri etice în conservare-restaurare.
  • Mihai Lupu, chimist; Ileana Creţu, restaurator atestat
 • Biserica Fundenii Doamnei: etapele intervenţiilor asupra picturii murale
  • Elena Murariu, expert restaurator
 • Aspecte generale privind conservarea şi restaurarea picturii lui Pârvu Mutu de la biserica mănăstirii Mamu
  • Gina Baranoschi, specialist restaurator
 • Intervenţii de conservare – restaurare a picturii murale din turla bolniţei Mănăstirii Brâncoveni
  • Dumitru Dumitrescu, specialist restaurator,
  • prof. univ. dr. Oliviu Boldura, expert restaurator
 • Restaurarea picturilor murale, istorie personală
  • Martin Elena Vasilica, specialist restaurator
 • Propuneri de prezentare estetică a Icoanei Maica Domnului a Rugului Aprins de la Suceviţa
  • Anca Dină, specialist restaurator; Oliviu Boldura, expert restaurator
 • Redescoperirea icoanei de hram de la Suceviţa
  • Georgiana Zahariea, specialist restaurator;
  • prof. univ. dr. Oliviu Boldura, expert restaurator
 • Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” a mănăstirii Dragomirna, conservarea şi restaurarea picturilor murale
  • conf. univ. dr. Carmen Cecilia Solomonea, specialist restaurator
 • Particularităţi şi perspective ale conservării în timp a picturilor murale exterioare de la Biserica Mănăstirii Voroneţ
  • prof. univ. dr. Oliviu Boldura, expert restaurator; Maria-Magdalena Drobotă, specialist restaurator; Ioan Istudor, ing chemist
 • Probleme actuale ale restaurărilor picturii religioase medievale şi moderne în România*
  • prof. univ. dr. Corina Popa, istoric de artă
 • Serviciile de intreţinere a monumentelor în raport cu starea de conservare a componentelor artistice
  • Maria-Magdalena Drobotă, specialist restaurator
 • Aspecte privind monitorizarea suprafeţelor afectate de umiditate la Biserica Monument din Arbore
  • Natalia Dănilă-Sandu, restaurator; Paula Vartolomei, specialist restaurator;
  • Loredana Axinte, specialist restaurator
 • În dialog cu monumentele. 40 de ani de restaurare științifică.
  • Anca Dină, coordonator proiect