Implementarea conceptului de gestionare integrată a dăunătorilor

.

IPM este o parte importantă a conservării preventive, care se concentrează pe reducerea aplicării pesticidelor și prevenirea infestărilor dăunătorilor, de exemplu, prin gâfâirea molilor de haine Tineola bisselliella, gândacii de droguri Stegobium paniceum, gândacii de mobilă obișnuiți Anobium punctatum sau diferite gândacuri de covor (Attagenus sp. și Anthrenus sp.) și astfel păstrează colecțiile muzeului. Acest lucru se realizează prin sigilarea punctelor de intrare a clădirilor împotriva dăunătorilor, adaptarea climatului (micro), menținerea unor standarde igienice ridicate, carantinizarea obiectelor noi și venite și monitorizarea infestărilor dăunătorilor cu capcane și inspecții vizuale.

Astăzi, după interzicerea bromurii de metil și a utilizării limitate a cianurii de hidrogen, utilizarea biocidelor este limitată, deși nu complet abandonată. Metodele de tratament se schimbă spre metode non-chimice precum încălzirea, înghețarea sau tratamente anoxice, în principal cu azot. Produsele chimice sunt utilizate în situații de urgență atunci când nu se poate aplica altă metodă. În această imagine de ansamblu Integrated Pest Management (IPM), așa cum este aplicată în numeroase colecții și muzee, este descrisă, incluzând o descriere și o comparație a metodelor de tratament. În a doua parte este pusă în aplicare implementarea pas cu pas într-un muzeu, arhivă, bibliotecă și clădire istorică, sunt prezentate exemple și sunt prezentate o listă de referințe și recursuri de pe Internet, cele mai multe disponibile gratuit.

Autor:

Pascal Querner – Universitatea de Resurse Naturale și Științe ale Vieții; Departamentul de Biologie Integrată și de Cercetare a Biodiversității, Institutul de Zoologie, str. Gregor-Mendel-33, A-1180, Viena, Austria, e-mail: pascal.querner@boku.ac.at și Universitatea de Arte Aplicate; Institutul de Arheometrie, Expositur Salzgries, A-1010 Viena, Austria

Caietele restaurării, pp. 22-31