Implementarea conceptului de gestionare integrată a dăunătorilor

IPM este o parte importantă a conservării preventive, care se concentrează pe reducerea aplicării pesticidelor și prevenirea infestărilor dăunătorilor, de exemplu, prin gâfâirea molilor de haine Tineola bisselliella, gândacii de droguri Stegobium paniceum, gândacii de mobilă obișnuiți Anobium punctatum sau diferite gândacuri de covor (Attagenus sp. și Anthrenus sp.) și astfel păstrează colecțiile muzeului. Acest lucru se realizează prin sigilarea punctelor de intrare a clădirilor împotriva dăunătorilor, adaptarea climatului (micro), menținerea unor standarde igienice ridicate, carantinizarea obiectelor noi și venite și monitorizarea infestărilor dăunătorilor cu capcane și inspecții vizuale.