Poluarea aerului în clădiri muzeale

.

Acest referat examinează principalii poluanți ai aerului relevanți pentru conservarea obiectelor de patrimoniu cultural. Poluanții atmosferici pot provoca din surse exterioare sau interioare. Sursele interioare includ emisia de vapori corozivi din materialele de construcție utilizate pentru setările de afișare a muzeului.

 

Poluarea aerului poate provoca coroziunea unor obiecte metalice sau poate oxida sau provoca hidroliza acidă în materialele organice. Metodele de control includ o mai bună protecție împotriva climatului în aer liber și testarea materialelor de construcții interioare pentru potențialul lor de a emite substanțe nocive, înainte de utilizarea lor în apropierea obiectelor susceptibile de muzeu.

Autor:

Morten Ryhl-Svendsen – Academia Regală Daneză de Arte Frumoase, Școlile de Arhitectură, Design și Conservare, Școala de Conservare, Danemarca 

Caietele restaurării 2018, pp. 10-21