Un nou suport pentru investigații științifice pentru citirea picturilor șterse pe suporturi de perete

Citirea desenelor pregătitoare pentru picturi pe suporturi mobile sau parietale este încredințată aplicării reflectografiei în infraroșu. Cu toate acestea, în cazul picturilor de perete în care pierderea suprafeței picturale face ca desenul pregătitor să nu poată fi citit din cauza deteriorării ca urmare a trecerii timpului, iar aplicarea infraroșului poate avea rezultat nul din cauza transparenței pigmenților folosiți pentru desenele pregătitoare, memoria iconografică este încredințată surselor arheologice și istorice care pot fi uneori înșelătoare.