Un nou suport pentru investigații științifice pentru citirea picturilor șterse pe suporturi de perete

.

Citirea desenelor pregătitoare pentru picturi pe suporturi mobile sau parietale este încredințată aplicării reflectografiei în infraroșu. Cu toate acestea, în cazul picturilor de perete în care pierderea suprafeței picturale face ca desenul pregătitor să nu poată fi citit din cauza deteriorării ca urmare a trecerii timpului, iar aplicarea infraroșului poate avea rezultat nul din cauza transparenței pigmenților folosiți pentru desenele pregătitoare, memoria iconografică este încredințată surselor arheologice și istorice care pot fi uneori înșelătoare.

Acest articol propune o nouă metodă de investigare non-invazivă, capabilă să recupereze chiar și supraviețuiri minime ale materialului pictural utilizat pentru desenele de pe tablourile de perete. Această tehnică nu este prezentată a clarifica toate aspectele, dar, însoțită de alte investigații multispectrale, poate duce la o înțelegere mai largă a iconografiei.

Autor: 

Andrea Rossi – Independent resercher, conservation scientist. DI.AR – Indagini scientifiche per i Beni Culturali

Caietele restaurării 2018, pp. 32-41