Criteriul vizibilității, instrument de protejare a monumentelor istorice din perspectivă urbanistică

Catedrala romano catolică „Sfântul Iosif” București – studiu de caz

În practica urbanistică din țara noastră, conform legislației în vigoare, patrimoniul construit beneficiază de protecție prin statutul de monument istoric și prin zona sa de protecție.

Articolul se concentrează pe prezentarea noțiunii de vizibilitate, ca instrument de definire, delimitare și reglementare judiciosă a zonei de protecție, și este compus din două părți. În prima sunt tratate conceptele noțiunii de vizibilitate din perspectivă urbanistică, iar in cea de‑a doua este prezentat studiul de caz al Catedralei Romano‑Catolice ”Sfântul Iosif” din București.