Depozitul de carte veche al Mănăstirii Dragomirna

Aspecte privind constituirea fondului de manuscrise și starea de conservare

Mănăstirea Dragomirna este ctitorie de început de secol XVII a mitropolitului Anastasie Crimca și a boierilor Luca şi Simeon Stroici. Încă de la întemeierea mănăstirii, sub îndrumarea Mitropolitului Anastasie, la Dragomirna și‑a desfășurat activitatea o Școală de caligrafi și miniaturiști.