Intervenția de extragere a picturilor murale în România

…  de la Lecomte du Noüy la intervenții contemporane
În România extragerea picturilor murale nu a cunoscut o dezvoltare liniară, ci înregistrează acțiuni sporadice, declanșate de împrejurări speciale, individualizându-se șase etape de desfășurare, fiecare având motive distincte și strategii diferite referitoare la păstrarea fragmentelor de pictură murală extrasă. Acestea își găsesc explicația doar corelate, pentru fiecare intervenție în parte, cu nivelul de evoluție a conceptului de conservare și restaurare specific perioadei în care a avut loc.