Note privind reconstituirea unor etape de refacere a picturii Bisericii Icoanei din București

Ctitoria bucureşteană Biserica Icoanei, a fost construită între anii 1784‑1786, de către Panait Băbeanu, mare căpitan de lefegii. A fost rodul unei vremi de cumpănă marcate de un nou tip de viaţă social‑economică, destinat prin excelenţă spaţiului urban, iar dezvoltarea arhitecturii şi a artelor auxiliare din Ţara Românească şi Moldova corespundea regimului turco‑fanariot.