Conservarea și restaurarea tabloului votiv al familiei Manu de la biserica din Popești-Leordeni

.

Extragerea fragmentelor de pictură murală de la biserica din Popești-Leordeni a fost un caz extrem care a avut ca scop salvarea unor părți artistice componente ale unui ansamblu arhitectural puternic avariat de cutremurul din 1977.

Acțiunea de extragere s-a făcut de către specialiștii Direcției Monumentelor Istorice, în timpul intervențiilor de consolidare a structurii arhitecturale. Partea centrală a tabloului votiv reprezintă familia ctitorului Mihail Manu, fiind opera artistului Nicolae Polcovnicu. Acest motiv pictural este unul din cele care demonstrează coexistența dintre laic și religios, legătura care a dat o continuitate durabilă și specifică spațiului românesc. Compoziția este statică, cu portrete fin individualizate, care trimit către prețiozitatea picturii de șevalet de la începutul sec. al XIX-lea.

Fragmentul a fost supus unor ample operațiuni de conservare și restaurare în cadrul Departamentului Conservare-Restaurare de la Universitatea Națională de Arte din București, cele mai dificile operațiuni fiind cele de consolidare a peliculei de culoare și de transpunere pe un nou suport. Fragmentul de pictură murală se află în proprietatea Muzeului Municipiului București și începând cu luna iulie 2018 este expus la Palatul Suțu.

Autor:

Maria Coltofean – Restaurator pictură murală, Universitatea Națională de Arte din București, Departamentul Conservare și Restaurare

Caietele restaurării 2018, pp. 212-227