Repere metodologice din procesul de conservare-restaurare a şase icoane împărăteşti realizate de Nicolae Grigorescu, la Mănăstirea Zamfira

Pictura iconostasului Mănăstirii Zamfira este operă de tinereţe a pictorului Nicolae Grigorescu (identificat prin semnătura din 1857, Nicu Grigorescu). Articolul abordează informații despre tehnica de lucru, stilul picturii și intervențiile de conservare-restaurare recent finalizate pentru registrul icoanelor împărătești.