Repere metodologice din procesul de conservare-restaurare a şase icoane împărăteşti realizate de Nicolae Grigorescu, la Mănăstirea Zamfira

.

Pictura iconostasului Mănăstirii Zamfira este operă de tinereţe a pictorului Nicolae Grigorescu (identificat prin semnătura din 1857, Nicu Grigorescu). Articolul abordează informații despre tehnica de lucru, stilul picturii și intervențiile de conservare-restaurare recent finalizate pentru registrul icoanelor împărătești. 

Din punct de vedere al stării de conservare, intervențiile specifice au fost o provocare pentru echipa de restauratori prin complexitatea relaţiei dintre factorii de degradare, formele de degradare şi efortul de înlăturare a efectelor acestora. În timpul procesului de conservare-restaurare s-a constatat că repictările și „reparațiile” efectuate pe icoanele împărăteşti nu au fost făcute într-o singură etapă şi într-o singură epocă, ci acestea au fost intervenţii repetate, cu materiale diferite, improprii şi fără respectarea unor minime reguli ale picturii, ceea ce a făcut dificilă îndepărtarea lor.

Autori:

membrii echipa Danart Import-Export S.R.L.:  Luminiţa-Dana Postolache, Ioan Darida – Expert restaurator, Lect. Univ. Dr.; Anastasia Floroiu, Maria-Valentina Dudu – Restaurator atestat C.P.P.C al M.C.P.N. şi expert,.M.C.I.N.; Iulian Sburlea – Restaurator atestat C.F.S.C al M.C.; Bogdan Mălinescu – Restaurator debutant;

Antoneta-Verginia Herăscu – Restaurator debutant, S.C. D&P Restaurări S.R.L

Caietele restaurării 2018, pp.130-145