Restaurarea icoanei Maica Domnului Hodighitria

.

Un obiect expus într-un mediu cu condiţii de microclimat nefavorabile conservării poate fi o provocare pentru specialiştii ce trebuie să intervină pentru salvarea sa.

Icoana ce face obiectul studiului nostru, a fost menţinută probabil zeci de ani într-o nişă în zid, puternic afectat de umiditate. Intervenţiile necorespunzătoare efectuate în timp şi evoluţiile biologice s-au adăugat cauzelor de degradare a icoanei.
Complexitatea diagnosticului a reclamat o metodologie de intervenţie adaptată prin câteva schimbări ale ordinii clasice a operaţiunilor, cu repetate reveniri şi ajustări ale soluţiilor comune.

Autori:

Maria-Valentina Dudu – Restaurator atestat C.P.P.C al M.C.P.N. şi expert, M.C.I.N.

Ioan Darida – Expert restaurator M.C.I.N. conservare-restaurare patrimoniu mobil si imobil, lect. univ. dr.

Caietele restaurării 2018, pp. 146-161