Considerențe teoretice asupra cercetării stratigrafice realizate la parietalul bisericii de lemn din Plopiș – Maramureș

.

Prezentul articol este constituit din rezultatele cercetării efectuate cu ocazia intervențiilor de conservare-restauare de la biserica de lemn din comuna Plopiș, județul Maramureș.

Cercetările întreprinse cu ocazia realizării proiectului de conservare-restaurare, au relevat existența mai multor straturi suprapuse, de zugrăveli istorice și de dată mai recentă. În acest sens, au fost realizate o serie de teste stratigrafice, prin care s-a dorit identificarea priul strat, original, de decor mural. Rezultatele testelor, implicit a cercetării stratigrafice au pus în evidență existența unor zone de decor mural original, conservate fragmentar pe suprafața pereților. În consecință, intervenția metodologică a căpătat un caracter de tip arheologic, prin care s-a dorit îndepărtarea tuturor straturilor de zugrăveli și recuperarea fragmentelor de decor original.

Autor:

Ioan Darida – expert restaurator dr., Danart Restaurări S.R.L.

Caietele restaurării 2019, pp.142-149