Eficiența în timp a consolidanților aplicați pe suprafețe litice

.

Conservarea pe termen lung a suportului litic este consecința restaurării științifice, a monitorizării și limitării acțiunii factorilor fizici și chimici a căror valoare nu este optimă pentru conservare. Microorganismele acționează asupra suportului litic prin mecanisme biochimice (biosinteza acizilor organici, enzimelor, polizaharidelor, pigmenților) și mecanice (straparea stratului superficial).

Ambele mecanisme determină modificarea aspectului estetic, acesta incluzând uneori pierderea de materie. Microbiodeteriogenii (bacterii, alge, licheni, fungi) colonizează suportul litic în trepte, în funcție de tipul de metabolism și nutrienții disponibili. Strategiile moderne de restaurare se bazează pe cunoașterea și înțelegerea structurii suportului litic și a comunităților de microorganisme care acționează ca biodeteriogeni. Prezenta lucrare analizează starea de conservare a fațadei și a coloanelor din pridvorul bisericii Kretzulescu din Bucureşti. De asemnea, s-a studiat eficienţa în timp a consolidanților Estel 1000 și Bioestel New în vederea aplicării acestora în tratamentul de pre-consolidare a bazelor coloanelor din pridvorul bisericii Kretzulescu din Bucureşti. Ca urmare a rezultatelor cercetării de laborator, recomandăm folosirea materialului Bioestel New pentru lucrările de restaurare în pridvorul bisericii deoarece este un bun material de consolidare și oferă protecție pe termen lung față de biodeteriogeni, demonstrat fiind termenul de 7 ani.

Autori:

Ionel Gemănar – specialist restaurator piatră 

Ioana Gomoiu – Institutul de Biologie București – Academia Română

Caietele restaurării 2019, pp. 82-95