Intervențiile în timp și efectele asupra picturii murale de la Biserica Sf. Trei Ierahi a Mănăstirii Berislăvești, județul Vâlcea

.

Mănăstirea Berislăvești, un ansamblu arhitectural mai puțin cunoscut în șirul numeros al mănăstirilor situate în județul Vâlcea, se află acum, într-un amplu proces de restaurare și consolidare.

Lucrările la pictura murală au oferit posibilitatea restauratorilor de a analiza intervențiile realizate de-a lungul timpului, de a trage unele concluzii privind repercursiunile asupra picturii murale și de a oferi noi informații spre analiză, atât istoricilor de artă cât și restauratorilor. Demersul principal al acestei intervenții, cu un impact major asupra aspectului estetic al bisericii „Sf. Trei Ierahi”, îl are recuperarea decorului mural originar uitat, pierdut în timp sub repictările sau multiple straturi de văruieli, punerea lui în valoare și găsirea unei soluții optime pentru păstrarea celor două etape istorice diferite din punct de vedere stilistic și istoric găsite aici.

Autori:

Oana Cristiana Gorea – specialist restaurator 

Dumitru Gorea – specialist restaurator, director S.C. Rest-Art-Dec S.R.L., șef de proiecte și coordonatorul execuției lucrărilor de specialitate

Caietele restaurării 2019, pp. 150-175