Particularități metodologice ale restaurării picturii murale realizată de Nicolae Grigorescu în Biserica Mănăstirii Zamfira

.

Particularitățile metodologice ale restaurării picturii murale din Biserica Mănăstirii Zamfira sunt dictate în primul rând de tehnica de execuție a picturii și mai apoi de starea de conservare, intervenții anterioare și de elementele structurale ale bisericii.

Materialul de construcție al bisericii este cărămida pentru pereții verticali în timp ce bolțile și turla au structură din lemn. Interiorul bisericii păstrează pictură murală realizată al fresco  și totodată pictură în ulei originară, operă de tinerețe a lui Nicolae Grigorescu dar și pictură provenită din intervenții ulterioare.

Conservarea-restaurarea picturii în frescă și a celei realizate în ulei presupune utilizarea unei metodologii total diferite în cazul intervențiilor aplicate stratului ori peliculei de culoare. Ne referim în special la operațiunile de îndepărtare a depunerilor aflate pe suprafața pictată, restabilirea aderenței stratului de culoare exfoliat și la tratamentele de prezentarea estetică.

Autori:

Maria-Magdalena Drobotă – specialist restaurator pictură murală, doctor în arte vizuale, CERECS Art S.R.L.

Oliviu Boldura – expert restaurator pictură murală, prof. univ., doctor în estetică, CERECS Art S.R.L.

Caietele restaurării 2019, pp. 176-195