Pictura murală de la Gura Motrului

.

Lucrările de cercetare şi restaurare ale picturii murale de la Gura Motrului au avansat în toate încăperile bisericii şi, în consecinţă, este necesar să facem cunoscute noi observaţii privind inscripţiile, pictorii bisericii şi problemele de restaurare acumulate.

În ceea ce priveşte pictorii, identificarea în pridvor de către restauratorul Bogdan Bratu a unei noi inscripţii brâncoveneşti complementare celei din proscomidiar, conţinând numele pictorilor coordonatori implicaţi în zugrăvirea acestei biserici, confirmă ipoteza noastră în privinţa existenţei unui alt pictor important, pe nume Pârvu, altul decât Pârvu Mutu şi anume Pârvu Fălcoianu. De asemenea, această inscripţie dovedeşte faptul că zugravul Andrei era grec.

Autori:

Elena Murariu – expert restaurator pictură murală, S.C. Obiectiv SRL

Bogdan Bratu – specialist restaurator pictură murală, S.C. Obiectiv SRL

Caietele restaurării 2019, pp. 196-207