Studiu metodologic de restaurare a unei icoane de secol XVIII din Țara Românească

 

În prezentul articol dorim să atragem atenția asupra procesului de conservare-restaurare a unei icoane ce a pus probleme diferite. Suportul era fragilizat și în partea superioară avea o zonă prăbușită.

O parte a grundului în relief a trebuit reconstruită. Pelicula de culoare prezenta eroziuni și lacune iar verniul era inegal, transfomând curățarea într-o operațiune punctuală. Nu în ultimul rând, existau lacune pe chipurile personajelor ce nu au permis o refacere certă a imagini.

Deteriorările pe care aceasta le-a prezentat în momentul intrării în restaurare sunt în strânsă legătură cu mediul în care a stat până acum. Să sperăm că pe viitor icoana va fi păstrată în condiții de microclimat și siguranță sănătoase în care astfel de deterorări să fie evitate.

Autori:

Diana Mirea – restaurator dr., Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea

Dana-Luminița Postolache – coordonator proiect, expert restaurator, prof. dr., Danart Imp-Exp.

Caietele restaurării 2019, pp. 234-245