Materiale și instrumente tradiționale folosite în restaurarea picturii orientale

.

Conservarea picturilor orientale se bazează în esență pe aceleași principii și tehnici ca realizarea și montarea inițială a acestor opere de artă. Compatibilitatea cu tehnica originală este o condiție esențială pentru noile materiale utilizate în procesul de conservare.

Principiul compatibilității este de cea mai mare importanță, având în vedere că materialele și instrumentele europene ar putea reacționa diferit și pot provoca daune ireversibile picturii, atât pe hârtie, cât și pe mătase. Tehnica Hyogu pentru dublare folosește trei tipuri de hârtie Minogami, Misugami și Udagami. Adezivii tradiționali joacă de asemenea un rol important.

Există patru tipuri de adezivi, cu utilizări specifice: Shinnori, Furunori, Funori și Nikawa. Pigmenții Sumi și Gofun, foița de aur sau argint, precum și cuțitele și alte instrumente din tehnica tradițională sunt elemente esențiale care trebuie cunoscute. Pe lângă acestea, mai por fi adăugate anumite materiale de tip european, cum ar fi Simpatex sau foița Rayon. Instrumentele și tehnologia de investigare sunt de asemenea extrem de importante. „Materialele și instrumentele tradiționale folosite în conservarea picturilor orientale” se vor concentra pe materialele și tehnicile tradiționale utilizate atât pentru realizarea cât și pentru conservarea picturilor orientale.

Autor: 

Andreia Teodorescu – Expert restaurator, Muzeul Național de Artă al României

Caietele restaurării 2017, pp. 96-103