Restabilirea prin restaurare a programului iconografic al iconostasului de la biserica „Sfântul Gheorghe”din Mogoșoaia

.

.

Acest articol prezintă câteva dintre problemele ridicate de restaurarea iconostasului de la biserica Sf. Gheorghe din Mogoșoaia, județul Ilfov.

Mă refer în special la aspectele privind restaurarea programului iconografic întrerupt de intervențiile de restaurare anterioare. Mă refer în special la aspectele privind restaurarea zonelor în care programul iconografic a fost întrerupt de intervențiile de restaurare anterioare. A fost necesară dezasamblarea și repoziționarea frizelor și icoanelor sculptate în ordinea corespunzătoare. Operațiunile au fost împiedicate de ancorarea incorectă în cuie bătute dinspre partea frontală a iconostasului. În introducere sunt prezentate câteva elemente referitoare la tehnica artistică a iconostasului. Se continuă cu informații despre istoria bisericii și o parte din lucrările anterioare. Urmează prezentarea programului iconografic și indicarea sintetică a principalelor coordonate ale tratamentului de restaurare aplicat.

Articolul conține câteva imagini reprezentative demersului personal.

Autor:

Conf. univ. dr. Marin Coteţiu, specialist restaurator  Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca

Caietele restaurării 2017, pp. 118-129