Restaurarea uşilor împărăteşti de la Muzeul Tradiţiei Aulice, Palatul Mogoşoaia

.

 

Ușile împărătești ale iconostasului de la Palatul Brâncovenesc din Mogoșoaia au fost trimise pentru a fi restaurate la Arc Nucléart, în Franța, în cadrul unui concurs francez (organizat de CEA și Asociația primăriilor din Franța) în colaborare cu Institutul de Fizică Atomică.

Ușile sunt constituite din două părți batante, fiecare fiind sculptată, traforată și decorată cu elemente vegetale împletite și șase medalioane policrome, reprezentând imagini iconografice scolastice. Acestea erau degradate.

A fost realizat un studiu structural și stratigrafic detaliat, pentru a putea elabora o propunere pentru restauratorii români. În cele ce urmează vom explica rezultatele și cum ne au ajutat să înțelegem, să urmărim traseul anterior al acestor uși și să propunem procesul de restaurare ce va avea loc.

 

Autori:

Florence Lelong, Thomas Guiblain, Sophie Champdavoine, Karine Froment – Atelier Regional de Conservation ARC-Nucléart, CEA/LITEN, 17 avenue des Martyrs, 38054 GRENOBLE Cedex, Franța

Ioana Stănculescu – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Ingi¬nerie Nucleară „Horia Hulubei”, Aleea Reactorului nr. 30, Măgurele, 077125 Ilfov, Romania; Universitatea din București, Facultatea de Chimie, Bd. Regina Elisabeta nr 4-12, sector 3, 030018 București, Romania

Caietele restaurării 2017, pp. 104-117