Studiu asupra compoziției și stării de conservare a fragmentelor de vitralii descoperite în urma săpăturilor arheologice din Timișoara în anul 2015

87 de fragmente din sticlă suflată de tip coroană aparținând unor discuri „ochi de bou” sau „Butzen”, care au făcut parte dintr-un panou vitrat, au fost recuperate în urma cercetărilor arheologice preventive efectuate în Piața Sf. Gheorghe din Timișoara. Acestea au fost extrase dintr-un strat arheologic pre-otoman și sunt probabil cele mai vechi fragmente de vitraliu găsite în Banat.

Investigațiile efectuate au cuprins: microscopia electronică de baleiaj, spectrometrie cu energie dispersată cu raze X, fluorescență cu raze X, difracție cu raze X și spectroscopie Raman.

Discurile sunt realizate din sticlă de tip sodă-var-siliciu. Conform analizelor efectuate fragmentele au fost fabricate într-o perioadă ce precede perioada industrială modernă și confirmă datele arheologice ce le încadrează cronologic în secolul XVI.

Autori:

Angela Horváth – Specialist conservare/restaurare vitralii, Drd. Școala doctorală FAD, Timişoara 

Răzvan Gavrilă – Restaurator vitralii

Caietele restaurării 2017, pp. 30-45