Analiza stării de conservare din punct de vedere al biodeteriorării la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Ocnele Mari (județul Vâlcea)

.

Examinarea stării generale de conservare a bisericii Adormirea Maicii Domnului din Ocnele Mari (județul Vâlcea) a fost efectuată în anul 2001 și în anul 2017 pentru elaborarea metodologiei de decontaminare, ca parte integrantă a restaurării monumentului în general și a fragmentului din Arcul triumfal în special.

Expertiza biologică a fost elaborată ca urmare a examinării directe, analizei probelor la microscopul optic și prelucrării acestora prin metode microbiologice. S-au pus în evidență degradări majore la nivelul ansamblului arhitectonic (absența acoperișului, bolți și arce fisurate, dislocări și suprafețe parțial prăbușite, fisuri în zidurile interioare și exterioare, unii tiranți au dispărut iar alții au pierdut părți componente), suportului picturii murale (pierderea aderenței, pigmentări de origine biologică) și stratului de culoare (eroziuni, exfolieri, pulverulență, eflorescențe, strapări, decolorări și pigmentări de origine biologică). Principalii biodeteriogeni identificați în Biserica Adormirea Maicii Domnului din Ocnele Mari au fost: algele verzi, fungii și plantele (ierboase și lemnoase). Testele de sensibilitate microbiodeteriogenilor la biocizi au condus la recomandarea tratamentelor de decontaminare ca parte componentă a strategiei de restaurare.

Autori:

Ioana Gomoiu – Institutul de Biologie al Academiei Române, București; Universitatea Națională de Arte București; ioana.gomoiu@ibiol.ro 

Maria Dumbrăvician – Universitatea Națională de Arte București

Mădălina Ciurea – Universitatea Națională de Arte București

Ioana Olteanu – Universitatea Națională de Arte București

Caietele restaurării 2020, pp. 76-89