Detalii inedite ale picturilor murale de la Biserica „Sf. Nicolae” din Rădăuți

Particularități stratigrafice și iconografice descoperite în timpul restaurării

.

Drumul parcurs de Biserica Sfântul Nicolae din Rădăuți de la ridicarea sa în prima jumătate a secolului al XVI până în momentul de față a fost unul sinuos, la capătul căruia au fost identificate acțiunile și gândirile familiilor domnitoare din Moldova asupra locului de îngropăciune a înaintașilor. Biserica de zid, ridicată de Petru I Mușat, a fost îngrijită de-a lungul timpului de către domnitorii Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare și Alexandru Lăpușneanu.

De asemenea, o amprentă importantă și-a lăsat-o pictorul Epaminonda Bucevschi spre sfârșitul secolului al XIX-lea când a fost chemat să restaureze pictura degradată. Odată cu includerea mănăstirii într-un amplu proiect de restaurare în anul 2018-2020, au fost păstrate și puse în valoare toate aceste etape istorice de pictură executate în tehnici diferite. După finalizarea restaurării actuale putem spune că pictura Bisericii Sfântul Nicolae de la Rădăuți are o incontestabilă valoare, plasând-o în rândul operelor de frunte ale Moldovei. Lăcașul a câștigat un loc aparte prin faptul că acesta cuprinde în același spațiu mentalul societății la diferite perioade de timp.

Autori:

Georgiana Zahariea – ATELIER REMONZA; doctor în are vizuale din 2017, restaurator specialist de pictură murală din 2010, cu o participare constantă în domeniul conservării și restaurării din 2001 până în prezent. Din 2009 a fost coordonator de echipă în cadrul proiectelor de restaurare iar din 2016 este implicată în coordonarea diferitelor proiecte din Moldova

Oliviu Boldura – coordonator proiect, prof. univ. dr., CERECS ART; doctor în estetică, restaurator expert, cu circa 50 de ani experiență în conservarea și restaurarea picturilor murale la mai mult de 30 monumente dintre care 7 UNESCO, membru în comisiile de specialitate la nivel național

Caietele restaurării 2020, pp. 90-113