Intervenții la iconostasul bisericii Scaune din București

.

Biserica Scaune construită în 1705 are o istorie tumultoasă, suferind intervenții multiple la exterior dar și la interior.

Ansamblul iconostasului este specific artei brâncoveneaști, bogat decorat și unic prin îmbinarea motivelor vegetale de la sculptură, alternarea registrelor cu icoane și a frizelor sculptate cât și prin pictura originală păstrată. La intervențiile anterioare s-au adăugat icoane noi, cu o pictură în tempera cu imitație de aur, iar celor originale li s-au aplicat repicări cu culori de ulei. Printre operațiile ireversibile efectuate în timp a fost și o spălare a jumătății superioare a iconostasului, în urma căreia policromia sculpturii a dispărut aproape în totalitate.

În timpul restaurării actuale s-au îndepărtat repictările, astfel, icoane originale de o rară frumusețe au fost scoase la lumină. O problemă deosebită a fost repoziționarea părții superioare a iconostasului ce a necesitat un efort important de coordonare practică și teoretică.

Autor:

Laurențiu Nechita – expert în restaurare lemn policrom și pictură pe lemn, atestat de Ministerul Culturii, restaurator pe lemn și icoane în cadrul Patriarhiei Române, inginer constructor licențiat de Universitatea Tehnică din Iași, a realizat lucrări de restaurare și pictură atât în țară cât și în Europa.

Caietele restaurării 2020, pp. 164-181