Degradări întâlnite la două picturi Extrem Orientale şi stabilirea tratamentului de restaurare

.

Starea inițială a celor două opere de artă prezentate în această lucrare este discutabilă în ceea ce privește expunerea lor în contextul Galeriei de Artă Orientală.

Referitor la deteriorările prezente la aceste lucrări, avem de a face cu două situații diferite în comparație cu cele întâlnite la lucrările grafice orientale.

În același timp, ele reprezintă două cazuri particulare, deoarece aceste degradări sunt produsul a nenumărate intervenții inadecvate pe o perioadă lungă de timp. Toate aceste prejudicii sunt dovada unor intervenții vechi asupra materialelor constituente ale obiectului artistic. Deteriorările au apărut înainte ca operele de artă să intre în patrimoniul Muzeului Național de Artă. Chiar dacă, în acest moment, se află într-o stare echilibrată datorită unei conservări atente, din punct de vedere estetic, expunerea acestora nu este posibilă în această stare. Scopul acestei lucrări este de a prezenta tipologiile celor două opere de artă și caracteristicile tehnice bazate pe tehnica de montare, materialele originale și adaptările tratamentului de restaurare la fiecare dintre ele.

Autor:

Andreia Teodorescu – expert restaurator grafică şi artă orientală, lucrând în Laboratorul de Restaurare Grafică al Muzeului National de Artă al României din anul 1993. În anul 1998 a urmat un curs de specializare în restaurarea xilogravurilor japoneze şi tehnici de montare tradiţională a picturii orientale. A contribuit la toate expoziţiile de grafică din MNAR cu lucrări restaurate în toate tehnicile grafice: desene, gravuri, acuarele şi alte culori de apă, picturi orientale pe hârtie şi mătase, obiecte tridimensionale din material celulozic, etc.

Caietele restaurării 2020, pp. 208-2019