Devizele pentru lucrările de restaurare a componentelor artistice la monumentele istorice

Articolul de față abordează metodologia de întocmire a unui deviz pentru lucrările de restaurare a componentelor artistice la monumentele istorice.

Lucrarea de restaurare este adesea finanțată împreună cu toată investiția și se ofertează în subantreprenoriatul firmei de construcții, de aceea modul de întocmire a devizului trebuie să respecte regulile de ofertare din domeniul construcțiilor.

În lipsa Indicatoarelor de norme de deviz pentru restaurare, este necesară întocmirea normelor locale, proprii fiecărui restaurator dar comune aceluiași tip de operațiune. Normele locale trebuie să respecte regulile de întocmire a devizelor.

Astfel, trebuie evidențiat și justificat fiecare tip de cheltuială directă: cu materialele, manopera, utilajele și cheltuielile de transport prin stabilirea unor consumuri unitare pentru ficare tip de cheltuială.

Alte cheltuieli conexe care se impun sunt cuprinse în rubrica de cheltuieli indirecte: retribuțiile personalului de conducere și administrativ, amortizări, cheltuielile privind micul utilaj.

Cheltuielile privind organizarea de șantier și proiectarea nu fac obiectul prezentului articol.

Autor:

Liliana Rusu – absolventă a ICB, Facultatea de Utilaj Tehnologic, atestat Expert Achiziții Publice, atestat Formator, atestat Manager de proiect, membru UNRMI

Caietele restaurării 2020, pp. 268-277