Deteriorări ale pigmenților din cadrul ansamblurilor murale de la Mănăstirea Hurezi, județul Vâlcea

Lucrarea prezintă un studiu privind cauzele degradării pigmenților minerali utilizați în pictura murală a fresco din cadrul Ansamblului arhitectural de la Mănăstirea Hurezi.

Intervențiile de conservare-restaurare a picturilor murale realizate în ultimii 30 de ani și analizele fizico-chimice efectuate în timpul execuției au evidențiat nivelul de degradare a pigmenților în funcție de condițiile de microclimat specifice zonei.

Rezultatele de la Mănăstirea Hurezi au permis o analogie cu cercetările similare privind condițiile de alterare a pigmenților realizate de autori din mai multe țări ale lumii.

Autori:

Dumitru GOREA – specialist restaurator de pictură murală din 2004, cu o activitate neîntreruptă în domeniul conservării și restaurării operei de artă începând din anul 1993 şi până în prezent, implicat în restaurarea mai multor monumente istorice, printre care amintim: Biserica „Sf. Trei Ierarhi” a Mănăstirii Berislăvești, pridvorul Bisericii „Înălţarea Domnului” a Mănăstirii Golia, pridvorul Bisericii „Buna Vestire” a Mănăstirii Moldovița, Paraclisul Patriarhal „Sf. Mare Mc. Gheorghe” din București, Biserica „Sf. Nicolae” din Drăgănescu-Giurgiu, Biserica „Buna Vestire” a Mănăstirii Glavacioc-Argeș, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Țigănești-Ilfov; proiectantul și coordonatorul lucrărilor de la bolnița „Adormirea Maicii Domnului” din cadrul ansamblului arhitectural al Mănăstirii Hurezi.

Oana Cristiana GOREA – specialist restaurator de pictură murală din anul 2004, colaborator al firmei coordonate de restaurator Dumitru Gorea la lucrările de conservare-restaurare de la bolnița Mănăstirii Hurezi-Vâlcea, Biserica „Sf. Trei Ierarhi” a Mănăstirii Berislăvești-Vâlcea, pridvorul Bisericii „Înălţarea Domnului” a Mănăstirii Golia-Iași, pridvorul Bisericii „Buna Vestire” a Mănăstirii Moldovița-Suceava, Paraclisul Patriarhal „Sf. Mare Mc. Gheorghe” din București, Biserica „Buna Vestire” a Mănăstirii Glavacioc-Argeș. În prezent, este doctorand al Universității Naționale de Artă „George Enescu” din Iași.

Dr. Gheorghe NICULESCU – fizician, doctor în chimie analitică, expert în domeniul studiilor, cercetărilor și expertizelor fizico-chimice, cu o activitate de peste 45 de ani în domeniul patrimoniului cultural construit și mobil, șeful Centrului național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării din cadrul Muzeului Național de Istorie a României în perioada 2009–2013, dar și director al Institutului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării în perioada 2002–2009, profesor invitat timp de 25 de ani la Universitatea Națională de Arte București, secția Conservarea și Restaurarea Operei de Artă, și al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, autor sau coautor a numeroase lucrări de specialitate publicate în reviste românești și străine și al unei cărți de specialitate în domeniul conservării metalelor arheologice.

Caietele restaurării 2022, pp. 224-249

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *