1. Relația dintre arhitectură și componentele artistice – regulament ateliere online – 2023

Propunem un proiect care vine în sprijinul tinerilor specialiști prin schimb de experiență. Vorbim despre aspecte importante ale intervențiilor de conservare-restaurare la monumentele istorice pe baza studiilor de caz și experiența a 20 de specialiști și experți în conservarea monumentelor, cercetare, devize.

Proiectul îmbină informarea prin ateliere online cu cea în format fizic la monumente istorice și pe șantiere de restaurare.

Pe scurt, despre atelierele online:

 • până pe 24 februarie: înscrieri la modulul online – 10 ateliere susținute de 10 lectori;
 • de pe 14 martie: începem atelierele online.
 • se pot înscrie specialiști și viitori specialiști (studenți) care sunt implicați în procesul de cercetare și intervenții de conservare-restaurare la monumentele istorice.

Detalii:

Știm că restaurarea unui monument sau a unei case istorice presupune muncă în echipă. În practică se întâmplă însă adesea ca echipele să nu funcționeze, profesional vorbind, în adevăratul sens al cuvântului. Deși fiecare parte își face bine treaba, se lucrează independent de intervențiile celorlalți membri. În aceste situații, lucrarea, în ansamblul său, are de suferit.

În cazul monumentelor istorice cu componente artistice (picturi murale, stucaturi, elemente de piatră, mobilier ș.a.) – pe lângă arhitect, inginer structurist ș.a., profesioniști care lucrează cu construcția propriu-zisă și structura monumentului –, din echipe fac parte și restauratorii de componente artistice (pictură, piatră, vitralii ș.a) aflați la rândul lor în relație directă cu istoricii de artă, biologii, chimiștii ș.a., după caz.

Cum facem ca arhitectul (șef de proiect) să înțeleagă mai bine aspecte ce țin de componentele artistice? De ce este importantă cercetarea înainte de proiect și în diferite etape ale execuției? De ce e important ca restauratorul să intervină asupra componentelor artistice raportându-se la întregul ansamblu arhitectural? Cum să citească istoricul de artă detaliile monumentului transpuse în tehnici de execuție ori în diverse etape de intervenții? Cum deslușim relația dintre arhitectură și componente artistice pentru ca monumentele să aibă de câștigat?

La aceste întrebări răspunsul poate fi găsit atât prin experiența proprie, cât și prin informare continuă, prin schimbul de experiență între colegi.

Pentru că și noi, cei de la ACS, ne-am confruntat cu diverse provocări în intervenții asupra monumentelor istorice și am identificat o serie de informații ce sunt utile specialiștilor care lucrează la conservarea-restaurarea/cercetarea monumentelor istorice, propunem un program de informare pentru tinerii specialiști. Ni s-au alăturat și alți colegi cu experiență, de la care avem de învățat cu toții, și dăm startul unui proiect:

Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente

Cui se adresează (categorii de beneficiari):

Arhitecți-restauratori, restauratori componente artistice la monumente (pictură murală, piatră, stucatură policromă, vitralii …), istorici de artă – monumente istorice, ingineri structuriști la monumente istorice. Se pot înscrie specialiști, absolvenți de facultăți de profil, masteranzi (arhitectură, conservare-restaurare operă de artă monumente istorice, istoria artei, patrimoniu cultural), studenți în anii 4 și 5 (Facultatea de Arhitectură).

Ce activități conține proiectul:

Propunem o serie de activități menite să construiască o imagine cât mai clară asupra aspectelor abordate (a se vedea programul atelierelor);

 • materiale scrise, accesibile tuturor;
 • activități directe, online sau în format fizic pentru participanții înscriși.

În cele ce urmează vom prezenta informațiile despre modulul de ateliere online. La activitățile în format fizic se pot înscrie, opțional, doar participanții de la activitățile online. Detaliile vor fi publicate din timp, odată cu stabilirea locului de desfășurare.

<cuprins>

Detalii ateliere online pe ZOOM:

 • 10 ateliere online (1:30–2 ore/atelier) cu prezentări de studii de caz, informații teoretice și exemple practice, răspuns la întrebări;
 •  pentru a încuraja dialogul constructiv, întâlnirile nu vor fi înregistrate de niciuna dintre părți și nu vor fi făcute publice;
 • perioada de desfășurare a modulului de ateliere online este 14 martie–3 iunie (pauză de sărbători);
 • fiecare beneficiar participă o dată pe săptămână;
 • numărul de participanți: 100, distribuiți în trei grupe*

*Pentru a sprijini transferul optim de informații, participanții vor fi împărțiți în trei grupe pe baza opțiunilor selectate de aceștia și în ordinea trimiterii opțiunilor, până la completarea locurilor unui atelier:

 • marți, ora 18:30;
 • miercuri, ora 18:30;
 • sâmbăta, ora 10:30.

Prin urmare, un lector susține același atelier de 3 ori, dar fiecare participant poate lua parte/participa doar la un atelier din săptămâna respectivă.

Opțiunile pentru participarea la atelierul dintr-o anumită zi se fac la înscriere și se păstrează pe toată perioada de desfășurare a atelierelor online. În condiții speciale se poate schimba ziua de participare, prin anunț prealabil.

! Deși informațiile sunt prezentate de lectori diferiți, temele abordate de aceștia sunt conectate între ele, modulul fiind gândit în ansamblu. Prin urmare se insistă ca aceia care se înscriu la atelierele online să participe la toate cele 10 întâlniri.

<cuprins>

Care sunt temele atelierelor online/cine sunt lectorii:

(în ordinea desfășurării atelierelor/săptămâni):

 1. Pictura murală a fresco – aspecte tehnologice: Dr. Maria Magdalena Drobotă; expert restaurator pictură murală.
 2. Degradări ale picturii murale influențate de arhitectură: Dr. Georgiana Zahariea, expert restaurator pictură murală.
 3. Puncte de interes: interdisciplinaritate, norme, profesioniști, proprietari, materiale: Arh. dr. Ruxandra Nemțeanu, expert în domeniul restaurării monumentelor istorice.
 4. Cercetare stratigrafică – studii de parament, componente artistice din monumente de arhitectură civilă cu utilitate publică în relație cu studiul istoric și destinația finală: Dr. Andreea Darida, expert restaurator.
 5. Noțiuni de biologia construcțiilor: Conf. univ. biolog dr. Livia Bucșa, expert M.C.
 6. Probleme specifice de proiectare și intervenție asupra monumentelor istorice de arhitectură: Arh. dr. Cristina Woinaroski, colaborator Universitatea Națională de Arte din București.
 7. Decorația murală din casele-monument istoric: Dr. Ioana Olteanu, 25 de ani de experiență în conservarea picturii murale, atestat M.C.
 8. Conservarea și restaurarea elementelor de piatră la monumente: Dumitru Augustin Dumitrescu, specialist restaurator M.C.
 9. Reconversia monumentelor istorice – civile: Dr. Ioan Darida, expert restaurator.
 10. Stabilirea valorii financiare a proiectelor, inclusiv pentru lucrările la componentele artistice: Liliana Rusu, atestat Expert Achiziții Publice.

Pentru detalii despre calendar și lectori clik aici.

<cuprins>

Cum mă înscriu la ateliere online:

Cei interesați, care sunt menționați la categoriile de beneficiari, trebuie să trimită până pe 24 februarie, cel târziu, următoarele:

 • scurt CV sau biografie (maximum o pagină);
 • scurtă motivație: de ce consider că îmi folosește participarea la proiect (maximum jumătate de pagină);
 • care este ziua și ora atelierului pentru care optați: marți, ora 18.30 / miercuri, ora 18.30 / sâmbătă, ora 10.30

Informațiile se completează în formularul online

Calendar și detalii pentru atelierele online:

 • 10–24 februarie, perioada de înscriere;
 • 6 martie – afișarea rezultatelor;
 • 14 martie–3 iunie, desfășurare ateliere – cu pauză de 2 săptămâni în perioada Paștelui (10–23 aprilie).

     Membrii juriului:    

 • Luiza Zamora, istoric de artă, Asociația 37;
 • Dorothee Hasnaş, arhitect și consilier de patrimoniu al OAR București;
 • Ramona Ungureanu, urbanist, UHM Research & Planning;
 • Laura Hangiu, specialist restaurator pictură murală, Faber Studio;
 • Anca Dină, restaurator pictură murală, coordonator proiect, ACS

<cuprins>

Contribuția beneficiarilor:

Pentru participarea la atelierele online (pachet de 10 ateliere), un participant trebuie să achite 200 de lei, reprezentând circa 5% din valoarea activității. Restul sumei este susținut prin finanțarea obținută de la Ordinul Arhitecților din România prin Timbrul de arhitectură și contribuția ACS.

Suma (200 de lei) se va achita prin transfer bancar, după anunțarea participanților înscriși la modul.

După selecția participanților și achitarea sumei, aceasta nu va fi returnată în cazul în care un beneficiar nu mai poate participa, din motive obiective, la tot modului. Acesta are însă posibilitatea de a numi altă persoană care să participe la ateliere în locul său.

Pe lângă experiența dobândită, la finalul modulului online participanții vor primi o diplomă de participare.

GDPR: Datele cu caracter personal sunt folosite strict pentru comunicarea în cadrul proiectului. Acestea nu vor fi făcute publice și nu vor fi înstrăinate.

Întrebările care nu își găsesc răspunsul în cele de mai sus le așteptăm pe caietelerestaurarii@gmail.com

<cuprins>

Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente, proiect inițiat de Art Conservation Support; Proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România din timbrul de arhitectură.

Parteneri proiect: Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia: Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie (DIAM), Universitatea Națională de Arte din București: Secția de conservare-restaurare opere de artă, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

One thought on “1. Relația dintre arhitectură și componentele artistice – regulament ateliere online – 2023

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *