Stabilirea valorii financiare a proiectelor, inclusiv pentru lucrările la componentele artistice

Autor Liliana Rusu

Subiectele dezvoltate au subliniat importanța stabilirii valorii corecte a investiției încă din faza de proiect.

Valoarea investiției se stabilește în devizul general al investiției, întocmit în conformitate cu HG 907/2016.

Devizul general

 • se întocmește atât în cazul obiectivelor noi de investiții, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente;
 • se structurează pe capitole și subcapitole de cheltuieli;
 • se actualizează ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu la finalizarea procedurilor de achiziție.

Capitolele devizului general sunt:


Capitolul 1:

 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, cu subcapitolele:
  1.1. Obţinerea terenului
  1.2. Amenajarea terenului
  1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
  1.4. Cheltuieli pentru relocarea și protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)

Capitolul 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică telecomunicații, drumuri de acces, căi ferate industriale, alte utilități)

Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, cu subcapitolele:
3.1. Studii
3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
3.3. Expertizarea tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau – după caz – a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică
3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
3.5. Proiectare
3.6. Organizarea procedurilor de achiziție
3.7. Consultanță
3.8. Asistența tehnică

Capitolul 4: Cheltuieli pentru investiția de bază, cu următoarele subcapitole:
4.1. Construcții și instalații
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
4.5. Dotări
4.6. Active necorporale

Capitolul 5: Alte cheltuieli, cu următoarele subcapitole:
5.1. Organizare de șantier
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate

Capitolul 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste, cu următoarele subcapitole:
6.1. Pregătirea personalului de exploatare
6.2. Probe tehnologice și teste

Natura cheltuielilor care trebuie cuprinse în fiecare capitol este stabilită în Anexa 6 din HG 907/2016.

 • Celelalte subiecte dezvoltate au fost:
 • elaborarea documentației tehnico-economice (deviz analitic), a centralizatoarelor și extraselor de resurse, cu explicarea modului de structurare a devizelor de lucrări;
 • prezentarea părților devizului analitic și a unui exemplu, inclusiv a corelărilor dintre valorile devizului analitic și capitolele devizului general;
 • importanța întocmirii devizului analitic sub forma impusă de HG 907/2018 inclusiv pentru documentația tehnico-economică aferentă lucrărilor de componente artistice;
 • importanța întocmirii corecte a antemăsurătorilor ce stau la baza devizului analitic.

*Informații extrase din atelierul 10 al proiectului „Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *