Arhitecţii monumentelor în Vechiul Regat

Studiul se apleacă asupra etapei timpuriii de formare a cadrului juridic şi instituţional, precum şi asupra începuturilor practicilor de evidenţă, conservare şi restaurare a monumentelor istorice din Vechiul Regat. Subiectul a început să fie cercetat încă din a doua jumătate a secolului al XX-lea, mai recent, în special în ultimele două decenii, intrând în atenţia cercetătorilor şi actorii – fie aceştia arhitecţi sau autodidacţi, cu sau fără studii de specialitate, străini sau autohtoni – care, începând de la jumătatea secolului al XIX-lea, dădeau conţinut tranziţiei în modernitate practicilor patrimoniale. Cercetarea nu vizează o revizuire a subiectului, ci o privire de ansamblu avându-i în prim plan pe cei mai importanţi dintre aceia care prin contribuţiile lor, apreciate sau criticate, au modelat un important capitol de cultură arhitecturală modernă din România.

Monument Architects in the Old Kingdom of Romania


The study focuses on the early stage of formation of the legal and institutional framework, as well as on the beginnings of the registration, conservation and restoration of historical monu-ments in the Old Kingdom of Romania. These topics started to be investigated in the second half of the 20th century, more recently, especially in the last two decades, the attention focusing on the actors – architects or self-taught, with or without specialized education, foreigners or lo-cals – who, starting in the mid 19th century, gave sense to the transition towards modernity to patrimonial practices. The research does not aim a revision of the subject, but an overview, em-phasising the most important contributions of those who have shaped an important chapter of modern architectural culture in Romania.

Autor:

Horia Moldovan este arhitect, decan al Facultăţii de Arhitectură a Universităţii de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, profesor în Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, şi cadru didactic afiliat Şcolii Doctorale de Arhitectură, expert MC în protejarea monumentelor istorice.

Caietele restaurării 2023, pp. 36-75

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *