Intervenții de conservare și restaurare a ruinelor Capului de Pod al lui Traian de la Drobeta-Turnu Severin

Participarea la Intervențiile de restaurare ale ruinelor Podului lui Traian din Drobeta-Turnu Severin au oferit ocazia cunoașterii aprofundate, pe multiple paliere, a unui monument a cărui restaurare a implicat intervenții complexe. Articolul este structurat în trei părți principale. Într-o primă parte sunt prezentate datele istorice, evoluția monumentului și intervențiile anterioare efectuate asupra sa. În partea secundă sunt prezentate detalii constructive și tehnologice, dintre care unele inedite, prilejuite de contactul apropiat cu monumentul. În partea a treia sunt prezentate starea de conservarea, fenomenele de degradare și intervențiile de restaurare efectuate pentru recuperarea materiei originare, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a ruinelor.

Conservation and Restoration Interventions on the Ruins of Trajan’s Bridge in Drobeta-Turnu Severin

The participation in the restoration of the ruins of Trajan’s Bridge in Drobeta-
Turnu Severin offered the opportunity of a thorough knowledge with multiple bearings of a monument, whose restoration involved complex works. The article is divided in three main parts. First, it reviews the historical information on the monument, its evolution, and the previous interventions on it. Second, it presents the bridge’s details of construction and technique, some of which were previously unknown and were facilitated by the direct knowledge of the monument. Finally, it offers an overview of the conservation state, degradation phenomena, and restoration works that were undertaken for the purpose of recovering the initial materials and for conserving, restoring, and highlighting the bridge’s ruins.

Autor:

Dumitru-Augustin Dumitrescu – restaurator specialist, colaborator al Khore Art Piatră SRL (director restaurator specialist dr. Călin Bîrzu). Absolvent al Universității din București, Facultății de Teologie – Patrimoniu Cultural, secția Restaurare pictură murală și al unui masterat la Universitatea Națională de Arte din București în departamentul de Restaurare a Facultății de Istoria și Teoria Artei, am activat ca restaurator pictură murală, formându-mă profesional sub îndrumarea dl. Prof. Oliviu Boldura. În ultimii ani mi-am extins aria de interes profesional spre domeniul restaurării pietrei, participând la șantiere de restaurare și în echipe de elaborare de proiecte de restaurare a componentelor litice.

Caietele restaurării 2023, pp. 76-107

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *