Relația organică dintre tehnica picturii și starea de conservare a picturilor murale din bisericile de lemn

Articolul propune o perspectivă nouă pentru analizarea tehnicii picturilor murale din interiorul bisericilor de lemn din România, urmărind pe de o parte aspectele teoretice privind tradiția picturii în tempera și aducând unele clarificări cu privire la semnificaţia termenului „distemperpaint”. Pe de altă parte, o abordare paralelă este prezentată prin prisma caracteristicilor principalelor materiale identificate, precum și prin identificarea principalelor forme de deteriorare și alterare, date colectate din literatura de specialitate. În mare măsură didactic, caracterul textului creează un context de discuție și are menirea de a readuce în atenția restauratorilor mai puțin experimentați unele noțiuni de bază, și anume caracteristici ale materialelor folosite în pictura bisericilor de lemn. Rezultă astfel o oglindă a principalelor date existente asupra tehnicii picturilor din bisericile de lemn.


This article proposes a new perspective on the analysis of the painting techniques used for the mural decorations in Romanian wooden churches. On one hand, the material encases theoretical aspects of the painting tradition, and clarifies the term distemperpaint. On the other hand, a parallel approach is represented by short descriptions of the properties of painting materials, as well as their specific deterioration and alteration phenomena. The scholarly text represents a context for discussions and aims at reviving some basic facts for the less experimented restorers and conservators – the main characteristics of the painting materials used in Romanian wooden churches. The final result is a mirroring material of the existing data on the painting techniques of the mural paintings in Romanian wooden churches.


Autor:

Andreea Darida, dr., restaurator atestat MC, expert în conservare-restaurare în domeniul patrimoniului mobil, lemn policrom, pictură pe lemn, având o experiență în domeniu de peste 10 ani.
Pe parcursul activității sale, Andreea Darida a avut ocazia să participe la scrierea de proiecte de conservare-resta­urare la diverse categorii de componente artistice pentru monumente, având, de asemenea, activitate și în practica de șantier de conservare-restaurare la monumente istorice de importanță națională. Experiența profesională a restauratoarei cuprinde și participarea la proiecte internaționale de cercetare a patrimoniului cultural, rezultatele fiind publicate în lucrări de specialitate recunoscute la nivel academic.

Caietele restaurării 2023, pp. 108-139

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *