Turnuri și castele de apă din patrimoniul României

Articolul prezintă succint și invită la o cercetare mai amănunțită a unei categorii de patrimoniu construit industrial – turnurile de apă. Acestea pot avea o destinație civilă sau militară, obiective industriale, indiferent de perioada în care au fost construite. In Lista monumentelor istorice sunt clasate individual sau în cadrul unor ansambluri un număr de 28 turnuri și castele de apă. Statistic, raportat la numărul de obiective istorice existente cu valoare arhitecturală și tehnică, numărul este redus. La fel de reduse sunt și informațiile istorice și tehnice despre acest tip de obiective. Studiile de caz prezentate au fost realizate în perioada 2019-2022.

Water Towers and Castles Belonging to Romania’s Cultural Heritage

The article reviews and invites the reader into a more thorough research of a special kind of built heritage – water towers. These can have a civil or military use, but are industrial structures, regardless of the period in which they were erected. Listed in the National Historical Monuments Registry are 28 water towers, either individually listed or part of groups of buildings. Statistically,taking into account the total number of listed historical buildings, the number of protected water towers is low. At the same time, historical and technical data referring to this kind of particular heritage is scarce. The case studies have been researched and analized during 2019–2022


Autor:

Raluca Zaharia – Arhitect, Atelier RIDA SRL. Absolventă UAUIM (2010) și a studiilor postuniversitare de restaurare a monumentelor și siturilor istorice, UAUIM (2013). Membru al asociației ARCHÉ din 2013. Specialist atestat de Ministerul Culturii pentru elaborarea de studii și proiecte de intervenție pe monumente istorice (din 2019).

Caietele restaurării 2023, pp. 198-231

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *