Intervenția de restaurare. Uși împărătești din secolele XVIII–XIX, județul Argeș

Starea inițială de conservare a ușilor împărătești de la finele secolului al XVIII-lea a fost destul de precară în momentul prezentării în laboratorul de restaurare al Departamentului de Teologie, Specializarea Artă Sacră a Universității din Pitești. Depunerile aderente și ancrasate au redus din lizibilitatea picturii care reprezintă Buna Vestire, dar și din policromia sculpturii în basorelief. Pentru această formă de degradare și pentru identificarea tehnicii de execuție s-a recurs la cercetarea preliminară, etapă în care intervine acțiunea multidisciplinară a diferiților cercetători. Executarea unor teste de curățare prin utilizarea mai multor tipuri de solvenți și amestecul acestora în proporții diferite a dus la identificarea policromiei: foiță de aur, foiță de argint, roșu și verde.

În urma propunerilor de conservare-restaurare întocmite de către coordonatorul proiectului, s-a recurs la efectuarea operațiunilor de conservare-restaurare a celor două uși împărătești. Echipa de restaurare a fost formată din studenții restauratori ai Specializării Artă Sacră și masteranzii Specializării Restaurarea Icoanei, a Picturii Murale și de Șevalet din cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Universității din Pitești.

Restoration Work of Some 18th– to 19th-century Royal Doors in Argeş County

The initial conservation state of the late-18th century Royal Doors was very poor when they reached the Restoration Laboratory of the Theology Department – Sacred Art Specialization of the University in Piteşti. The adhering and clogged layers of sooth diminished not only the legibility of the painting depicting the Annunciation, but also the polychromy of the bas-relief sculpture. For this type of degradation and for the purpose of identifying the execution technique, a preliminary research was needed; this stage involved multidisciplinary examinations from the part of various specialists. Cleaning tests utilizing several types of solvents and their mixing in various proportions has led to the colors’ identification: gold and silver leaves, red, and green.
Following the conservation-restoration proposal by the project coordinator, the works of conservation and restoration of the two Royal Doors were undertaken. The restoration team was composed of BA and MA students from the specializations of Sacred Art and Restoration of Icons and Mural and Easel Painting, respectively, both specializations belonging to the Department of Theology, Letters, History, and Arts of the University in Piteşti.

Autor:

Elena-Teodora Necula, lect. univ. dr. – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Centrul Universitar Pitești, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, Departamentul Teologie, Artă Sacră.

Caietele restaurării 2023, pp. 140-155

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *