When i will know your soul, i will paint your eyes. A Possible New Portrait of Amedeo Modigliani in the Light of Scientific Analysis

The emergence of a painting by Modigliani, not yet known, led to the development of a program of scientific investigations to evaluate whether the materials used could be compatible with those used by Modigliani and whether the execution technique could be attributable to that of the unfortunate painter of Livorno.

The campaign of diagnostic investigations lasted for almost three years, also having the opportunity to experiment with new diagnostic applications on paintings on canvas; the results of the work presented here return data completely favorable to the attribution of the painting to the hand of Modigliani.

The difficulties in tackling the study of the painting arose from the fact that a fairly invasive restoration carried out in the 1970s substantially modified the originality of the work; the possibility given today by scientific instruments to see beyond the surface has given the owners the courage to face a large-scale diagnostic campaign to resolve the question of the authenticity or otherwise of the work.

Când îţi voi cunoaşte sufletul, îţi voi picta privirea. Un nou posibil portret de Amedeo Modigliani în lumina analizelor ştiinţifice


Descoperirea unei picturi încă necunoscute de Amedeo Modigliani a condus la dezvoltarea unui program de investigaţii ştiinţifice care a avut scopul de a stabili dacă materialele utilizate sunt compatibile cu cele folosite de Modigliani şi dacă tehnica de execuţie poate fi atribuită „nefericitului pictor din Livorno”.
Campania de investigaţii de diagnosticare a durat aproape trei ani, oferind totodată ocazia de experimenta noi metode de diagnosticare a picturilor pe pânză. Rezultatele cercetării de faţă au oferit informaţii care sunt pe deplin favorabile atribuţiei acestei picturi mâinii lui Modigliani. Dificultăţile de abordare în examinarea picturii au decurs din faptul că o restaurare destul de invazivă întreprinsă în anii 1970 a modificat în mod substanţial originalitatea operei. Posibilitatea de a vedea dincolo de suprafaţă, oferită azi de instrumente ştiinţifice noi, le-a conferit proprietarilor picturii curajul de a întreprinde o campanie de diagnosticare pe scară largă care a permis găsirea unui răspuns definitiv la chestiunea autenticităţii acestei opere de artă.
Cuvinte-cheie: Amedeo Modigliani, tehnici analitice, investigaţii ştiinţifice aplicate artei, portret

Autor:

Andrea Rossi – Scientific director of DI.AR Scientific Investigations for Art and Archaeology. For over 20 years, he worked in the diagnostics field for cultural heritage and took part in projects of national interest, such as the research aimed at the restoration of Villa dei Misteri in Pompeii, the polychromy of ancient sculpture in Uffizi Gallery, and at the Archeological Museum of Naples. He was consultant for the artistic heritage protection unit of the Guardia di Finanza Italiana.

Caietele restaurării 2023, pp. 180-197

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *