Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente. Modulul I/2024 – detalii și regulament înscriere

În 2024 începem o nouă etapă a proiectului „Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente”. Feedback-ul foarte bun al proiectului, primit pentru etapa 2023, ne-a reconfirmat că este nevoie de acest schimb de experiență și învățare continuă.

În 2024 proiectul va avea două module de ateliere online, ambele bazate pe ideea de a aduce împreună specialiști cu experiență vastă în cercetare, conservarea și restaurarea monumentelor istorice, specializări diverse:

 • Modulul I – reia în mare parte atelierele anterioare pentru a extinde numărul de beneficiari, prin urmare se adresează celor ce nu au mai participat la proiect în 2023.
 • Modulul II – este format pe baza solicitărilor participanților din 2023 la proiect, deci se adresează cu precădere participanților ce au parcurs, ori sunt înscriși la modulul I. Detaliile despre modulul II vor fi dispobile în curând.

Scopul proiectului este de a crește nivelul de specializare al celor ce intervin pe monumentele istorice. Ne dorim o comunicare mai bună și colaborare între specialiști, formarea echipelor multidisciplinare, intervenții ce iau în calcul ansamblul monumentului, conștientizarea rolului echipei și a efectelor, adesea în lanț, ale intervențiilor și materialelor introduse în operă.

Toți lectorii de la ateliere au experiență bogată și variată, prezentările fiind bazate pe studii de caz și clarificând diverse noțiuni. !!! Nu este un curs care promite o abordare didactică, structurată pe model universitar. Nu este un modul care oferă soluții de finanțare sau accesare a fondurilor pentru monumente.

Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente

Conține module de activități online și activități în format fizic/materiale complementare de informare.

Cui se adresează (categorii de beneficiari)

Arhitecți-restauratori, restauratori componente artistice la monumente (pictură murală, piatră, stucatură policromă, vitralii …), istorici de artă – monumente istorice, structuriști, constructori – în zona monumentelor istorice.

Pot fi specialiști, absolvenți de facultăți de profil, masteranzi sau studenți (arhitectură, conservare-restaurare operă de artă monumente istorice, istoria artei, patrimoniu cultural), practicieni în conservare-restaurare monumente istorice (cu sau fără studii de specialitate).

Mijloace de informare

Proiectul propune o serie de activități menite să construiască:

 • o imagine cât mai clară asupra aspectelor abordate (a se vedea programul atelierelor);
 • activități online completate de vizite în format fizic la monumente recent restaurate sau în curs de restaurare – vizitele la monument vor fi anunțate către participanții înscriși pe măsură ce vor fi stabilite.
 • materiale scrise, accesibile tuturor (caietelerestaurarii.ro)

Modul I/2024 de ateliere online (ZOOM)

 • 9 ateliere online (1:30–2 ore/atelier) cu prezentări de studii de caz, informații teoretice și exemple practice, răspuns la întrebări;
 • perioada de desfășurare a modulului ateliere online 12 martie– 25 mai;
 • fiecare beneficiar participă o dată pe săptămână;
 • numărul de participanți: 100, distribuiți în trei grupe*

Temele abordate în fiecare atelier sunt conectate între ele, modulul fiind gândit în ansamblu. Nu se pot face înscrieri selective, doar la unele dintre ateliere.

*Pentru a sprijini transferul optim de informații, participanții vor fi împărțiți în trei grupe pe baza opțiunilor selectate de aceștia în formularul de înscriere și în ordinea trimiterii opțiunilor, până la completarea locurilor unui atelier:

 • marți, ora 18:30;
 • miercuri, ora 18:30;
 • sâmbăta, ora 10:30.

Prin urmare, un lector susține același atelier de 3 ori, dar fiecare participant poate participa doar la un atelier din săptămâna respectivă. Opțiunile pentru participarea la atelierul dintr-o anumită zi se fac la înscriere și se păstrează pe toată perioada de desfășurare a atelierelor online. În condiții speciale se poate schimba ziua de participare, prin anunț prealabil.

Calendar și detalii pentru atelierele online

 • 12–25 februarie, perioada de înscriere;
 • 4 martie – anunțarea rezultatelor;
 • 5-10 martie – semnarea contractelor
 • 12 martie – 25 mai, desfășurare ateliere – cu pauză de o săptămână în perioada Paștelui /vacanței de primăvară (29 aprilie – 6 mai).

Care sunt temele atelierelor online/cine sunt lectorii (în ordinea desfășurării atelierelor/săptămâni)

 • 1. Câteva scurte referiri legate de Teoria Monumentului din punctul de vedere al triadei: a) monument istoric ∕ LMI, b) protecţia MI ∕ instituții abilitate ∕ norme şi acte legislative, c) lucrări de restaurare ∕ personal atestat, actori implicaţi. Lector: Arh. dr. Ruxandra Nemțeanu, expert în domeniul restaurării monumentelor istorice.
 • 2. Studiul istorico-arhitectural complex ca instrument de protejare a componentelor artistice. Lector dr. Dragoş Gh. Năstăsoiu, istoric de artă
 • 3. Pictura murală a fresco – aspecte tehnologice. Lector: dr. Maria Magdalena Drobotă; expert restaurator pictură murală.
 • 4. Decorația murală din casele-monument istoric. Lector: dr. Ioana Olteanu, 25 de ani de experiență în conservarea picturii murale, atestat M.C.
 • 5. Reconversia monumentelor istorice – civile. Lector: dr. Ioan Darida, expert restaurator.
 • 6. Probleme specifice de proiectare și intervenție asupra monumentelor istorice de arhitectură. Lector: arh. dr. Cristina Woinaroski, colaborator Universitatea Națională de Arte din București.
 • 7. Conservarea și restaurarea elementelor de piatră la monumente. Lector: Dumitru Augustin Dumitrescu, specialist restaurator M.C.
 • 8. Noțiuni de biologia construcțiilor. Lector: dr. Livia Bucșa, biolog, expert M.C.
 • 9. Stabilirea valorii financiare a proiectelor, inclusiv pentru lucrările la componentele artistice. Lector: Liliana Rusu, atestat Expert Achiziții Publice.

Pentru detalii despre calendar și lectori click aici.

Cum mă înscriu la modulul 1/2024 ateliere online

Dacă doriți să participați la proiect și vă încadrați în categoriile de beneficiari menționați mai sus, vă rugăm să completați formularul online până duminică, 25 februarie. În formular se vor încărca/completa următoarele informații:

 • scurt CV sau biografie (maximum o pagină);
 • scurtă motivație: de ce consider că îmi folosește participarea la proiect (maximum jumătate de pagină);
 • date de contact, opțiunea pentru zi, alte informații scurte.

Jurizare

Cererile trimise se vor evolua pe baza calității și informațiilor furnizate. Vă rugăm să respectați dimensiunile indicate pentru text. Formularele completate în grabă și care nu oferă suficiente informații profesionale vor fi depunctate. Punctajul dat de membrii juriului este de 0-3 (minim/maxim), acordul de participare fiind obținut de cei cu punctajul cel mai mare. Răspunsul se trimite pe adresa de e-mail pusă la dispoziție, potrivit calendarului anunțat.

Membrii juriului    

 • Luiza Zamora, istoric de artă, Asociația 37
 • Ramona Ungureanu, urbanist, UHM Research & Planning;
 • Laura Hangiu, specialist restaurator pictură murală, Faber Studio.

Contribuția beneficiarilor

Pentru participarea la modulul I (pachet de ateliere), un participant trebuie să achite 200 de lei. Suma reprezintă o parte din valoare activității, restul sumei este asigurată prin finanțarea obținută de la Ordinul Arhitecților din România prin Timbrul de arhitectură și contribuția ACS la proiect.

Suma (200 de lei) se va achita prin transfer bancar, după anunțarea participanților admiși la modul și semnarea contractelor de participare. Factura poate fi emisă și pe persoană juridică, potrivit datelor furnizate. După selecția participanților și achitarea taxei, aceasta nu va fi returnată în cazul în care un beneficiar nu poate participa, din motive obiective, la tot modulul. Acesta are însă posibilitatea de a numi altă persoană care să participe la ateliere.

Pe lângă experiența dobândită, la final participanții la modulul online vor primi o diplomă de participare.

Parteneri proiect

Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente, proiect inițiat de Art Conservation Support; Proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România din timbrul de arhitectură.

Parteneri proiect: Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia: Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie (DIAM), Universitatea Națională de Arte din București: Secția de conservare-restaurare opere de artă, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Contact: caietelerestaurarii@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *