Noțiuni de biologia construcțiilor

Rolul biologului în investigarea componentelelor artistice

Expert M.C. biolog dr. Livia Bucșa

Restaurarea monumentelor istorice este un domeniu interdisciplinar care presupune unirea eforturilor mai multor specialiști (arhitecți, constructori, istorici de artă, istorici, arheologi, geologi, biologi, chimiști, restauratori, etc.), în realizarea proiectelor de restaurare și transpunearea lor în practică, respectând principiile și normativele naționale și internaționale în vigoare.

Tehnicile de restaurare și conservare, pentru mult timp abandonate într-un empirism confuz, au evoluat într-o manieră considerabilă în ultimele decenii, grație contribuțiilor pluridisciplinare legate de arhitectură, inginerie, știința materialelor, biologie, climatologie și științele umaniste (Amoroso G. 2002)

Expertiza biologică este o cercetarea a obiectivului respectiv care trebuie să evidențieze formele de degradare de natură biologică, să explice cauzele apariției și dezvoltării acestora, să stabilescă extinderea lor și să propună măsurile de combatere și prevenire optime pentru fiecare caz în parte.

Zidurile de sprijin

Briophyte – Mușchii, predomină în zonele nordice

Împreună cu expertiza de structură, studiul geologic, studiile istorice și de istoria artei, constuituie documentele pe baza cărora proiectantul își poate forma o părere asupra problematicilor construcției sau componentelor respective.

Un diagnostic amănunțit și exact al construcțiilor și cauzelor degradării trebuie să preceadă orice intervenție (ICOMOS 1999)

Lichenii sunt extinși pe cea mai mare parte din suprafețete componentelor artistice

Cauzele dezvoltării biocrustei

Expertiza de biologia construcției sau Expertiza biologică

 • Poate fi efectuată pentru o construcţie sau diferite părţi de construcţie
 • (subsol, diferite încăperi, planşee, şarpantă, învelitoare, componente artistice, etc.).

Cuprinde:

I. Introducere

 • Denumirea obiectivului;
 • Beneficiarul expertizei şi scopul pentru care a fost comandată;
 • Data efectuării expertizei, număr deplasări, tipul de observaţii efectuate, sondaje, prelevare de probe şi analize.

II. Scurt istoric și descriere a obiectivului

Vechimea și valoare construcției, precum și intervențiile efectuate în timp sunt necesare pentru cunoașterea și înțelegerea cauzelor și evoluției degradărilor. Aceste date sunt preluate din Studiul istoric sau din Studiul de istoria artei.

Zonele cu expunere nordică și umbrite de vegetația din pădure

III. Rezultate

Identificarea suportului (materialului), esenţelor lemnoase, fibrelor textile, etc. pe baza unor Buletine de analiză realizate de biolog sau tipuri de piatră, mortare, etc. realizate de chimiști, geologi, etc. ;

 • identificarea agenţilor de biodegradare ( bacterii, fungi, alge, licheni, plante superioare, insecte, păsări, mamifere);
 • specificarea formelor de biodegradare (colorări, decolorări, tipuri de putregai, orificii de zbor, galerii larvare sau rosături de insecte, pierderi de material, desprideri de material, fragilizări, crăpături, fisuri, deformări etc.;
 • localizarea şi extinderea atacului pe elemente, suprafeţe, spaţii, etc.;
 • intensitatea atacului ( slab, puternic, f. puternic sau nr. de orificii de zbor al insectelor xilofage);
 • vechimea aproximativă şi dacă mai este activ sau nu;
 • cauzele apariţiei şi extinderii atacului.
 • intervenţiile necesare (secţionare, înlocuire, curăţare, cioplire, tratamente preventive sau curative etc.) pe elemente de construcţie sau componente artistice;
 • măsuri generale sau speciale de eradicare dacă este cazul ;
 • protecţia preventivă;
 • recomandări de produse, reţete, consumuri, costuri, surse de aprovizionare;
 • măsuri de protecţia muncii în cazul tratamentelor chimice;
 • Documentaţia fotografică;
 • Planuri cu marcarea zonelor degradate.

* Sursa foto: Livia Bucșa

* Informații extrase din atelierul 5 al proiectului „Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *