Noțiuni de biologia construcțiilor

Rolul biologului în investigarea componentelelor artistice Expert M.C. biolog dr. Livia Bucșa Restaurarea monumentelor istorice este un domeniu interdisciplinar care presupune unirea eforturilor mai multor specialiști (arhitecți, constructori, istorici de artă, istorici, arheologi, geologi, biologi, chimiști, restauratori, etc.), în realizarea proiectelor de restaurare și transpunearea lor în practică, respectând principiile și normativele naționale și internaționale…

Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente. Modulul II/2024

Ca o continuare a modulului I și un prilej de aprofundare a aspectelor ce țin de Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente, ne bucurăm să putem anunța cel de al II-lea modul al proiectului. Modulul II crează un nou context de învățare și aprofundare prin studii de caz și experiențe împărtășite de specialiști…

Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente – Program modul I/2024, ateliere online

Începem modulul de ateliere online în a treia săptămână a lunii martie, după programul descris mai jos. Fiecare participant va fi înscris la unul dintre ateliere (marți, ora 18.30 / miercuri, ora 18.30 / sau sâmbăta, ora 10.30). Opțiunile se completează în formularul de însciere. Pentru mai multe detalii proiect, vă rugăm să accesați articolul…

Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente – Feedback (2023)

Participanții la modulul de ateliere online desfășurat în 2023 au avut posibilitatea de a oferi un feedback la finalul atelierelor. „Un curs care aduce aproape diferitele discipline conexe unui proiect de restaurare.” (Marius Moldovan) „Un curs util în pregătirea profesională continuă de arhitect specialist atestat monumente istorice. În practica profesională curentă nu am avut ocazia…

Caietele restaurării 2024 – call for papers

După 12 numere realizate cu succes, pornim la drum cu numărul 13 al publicației Caietele restaurării. Numărul se va contura pe parcursul primirii articolelor la redacție și selectării lor de către comitetul științific. Dacă sunteți specialiști în domeniul conservării, restaurării și punerii în valoare a patrimoniului cultural, ori proaspăt absolvenți ai unor facultăți de profil,…

arh. Ruxandra Nemțeanu – Interviu

Legi, liste și momente importante Doamna arh. Ruxandra Nemțeanu este doctor în arhitectură și expert atestat de către Ministrul Culturii, cadru universitar al facultăților de profil din București, membru fondator OAR, membru al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice secţiunea Urbanism și Zone Protejate și al Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice în cadrul Institutului…

Oliviu Boldura – Restaurare pictură murală. Istorisiri

dr. Oliviu Boldura Domnul prof. univ. dr. Oliviu Boldura este expert restaurator pictură murală, un profesionist desăvârșit, care a contribuit substanțial la formarea școlii românești de restaurare și a generații de restauratori atât în mediu universitar, cât și pe șantierele de restaurare coordonate de domnia sa.Respectul față de opera de artă, dăruirea și profesionalismul cu…

Tereza Sinigalia – interviu

Doamna prof. univ. dr. Tereza Sinigalia este un profesionist cum rar întâlnești, un cercetător neobosit, un susținător de nădejde al conservării și promovării valorilor de patrimoniu, autor a numeroase publicații, prezentări și articole de specialitate, membru al comisiilor și asociațiilor preocupate de istoria artei și conservarea patrimoniului cultural național și nu în ultimul rând un…

Dana Postolache – Interviu

Doamna lect. univ. dr. Dana Postolache este expert restaurator atestat pe patrimoniu mobil și monumente istorice în categoriile de componente artistice: lemn, lemn policrom și pictură pe lemn. Și-a început activitatea ca muzeograf la Muzeul Național de Artă a României, activând apoi ca restaurator și ulterior șef de departament al Laboratorului de restaurare pictură pe…

Ioan Darida – Interviu

Despre restaurare și restaurator dr. Ioan Darida Domnul lector univ. dr. Ioan Darida este expert restaurator atestat pe patrimoniu mobil și monumente istorice, la categoriile de componente artistice: pictură murală, pictură pe lemn. Activitatea domnului Darida poate fi urmărită pe o perioadă de 40 de ani, timp în care a participat la restaurarea a mii…