Studiu asupra compoziției și stării de conservare a fragmentelor de vitralii descoperite în urma săpăturilor arheologice din Timișoara în anul 2015

87 de fragmente din sticlă suflată de tip coroană aparținând unor discuri „ochi de bou” sau „Butzen”, care au făcut parte dintr-un panou vitrat, au fost recuperate în urma cercetărilor arheologice preventive efectuate în Piața Sf. Gheorghe din Timișoara. Acestea au fost extrase dintr-un strat arheologic pre-otoman și sunt probabil cele mai vechi fragmente de…

Pictura murală de secol XVIII de la biserica Sf. Ana din Varșovia, realizată de Walenty Żebrowski

Investigații preliminare a stării de conservare, anamneza și evaluarea picturii.  Biserica Sf. Ana din Varșovia a fost ctitorită de prințesa Ana de Masovia în 1453 pentru Ordinul Fraților Minori din Cracovia. Inițial, biserica era o clădire gotică mică, însă în secolele XVI și XVII, biserica a fost extinsă prin adăugarea de noi spații. Decorul mural…

Icoana de secol XVIII „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Mănăstirea Dragomirna

Etape preliminare intervenției de restaurare și metodologia aplicată Lucrarea începe prin prezentarea rezultatelor cercetărilor preliminare, informații ce servesc la asigurarea unei baze solide pentru dezvoltarea strategiilor îmbunătățite de conservare și restaurare, a mediilor optime de conservare și pentru o mai bună înțelegere a obiectelor de artă și a istoriei acestora.

Restaurarea iconostasului Bisericii Mănăstirii Tismana (2013 – 2015). Influenţa variaţiilor parametrilor de microclimat asupra intervenţiilor de restaurare

În biserica Mănăstirii Tismana variaţiile microclimatului asociate cu defectarea instalaţiei de încălzire improvizată a dus la o stare de conservare precară a iconostasului.

Restabilirea prin restaurare a programului iconografic al iconostasului de la biserica „Sfântul Gheorghe”din Mogoșoaia

Acest articol prezintă câteva dintre problemele ridicate de restaurarea iconostasului de la biserica Sf. Gheorghe din Mogoșoaia, județul Ilfov.

Restaurarea uşilor împărăteşti de la Muzeul Tradiţiei Aulice, Palatul Mogoşoaia

Ușile împărătești ale iconostasului de la Palatul Brâncovenesc din Mogoșoaia au fost trimise pentru a fi restaurate la Arc Nucléart, în Franța, în cadrul unui concurs francez (organizat de CEA și Asociația primăriilor din Franța) în colaborare cu Institutul de Fizică Atomică.

Materiale și instrumente tradiționale folosite în restaurarea picturii orientale

Conservarea picturilor orientale se bazează în esență pe aceleași principii și tehnici ca realizarea și montarea inițială a acestor opere de artă. Compatibilitatea cu tehnica originală este o condiție esențială pentru noile materiale utilizate în procesul de conservare.

Datarea cu radiocarbon a unei probe de lemn provenite de la Cetatea Giurgiu

Spectrometria de masă cu acceleratorul (AMS) este astăzi cea mai sensibilă metodă de analiză izotopică cunoscută.

Intervenție de urgență la Biserica Sfântul Nicolae din satul Gherdeal, județul Sibiu

Biserica din Gherdeal, județul Sibiu, se confruntă cu o degradare accelerată cauzată de intervenții necorespunzătoare de schimbare a acoperișului, întreaga clădire fiind acoperită cu materiale nepotrivite.

Recuperarea picturii originale de sec. XVI de la Biserica Mănăstirii Coșula

Intervenția conservare-restaurare a picturii murale din interiorul bisericii  și din exterior, a evidențiat valorile istorice identificate cu această ocazie. Chiar de la începutul proiectului, cercetarea stratigrafică a scos la iveală de sub pictura în ulei de secol XIX existentă, una mai veche de secol XVI, executată ”a fresco”.