Despre Caietele restaurării

„Caietele restaurării”o serie de articole științifice dedicate conservării și restaurării patrimoniului cultural, culegeri de metodologii, norme și principii etice și, deopotrivă, mărturii ale experiențelor practice ale cercetătorilor și specialiștilor. Articolele sunt bazate pe experiența specialiștilor restauratori, arhitecți, urbanisti, chimisti, fizicieni, istorici de artă, biologi, petrografi, structuristi ș.a.

Publicația Asociației Art Conservation Support este editată anual în cadrul Editurii ACS din 2012 și a apărut în contextul în care s-au observat o serie de intervenții agresive și abuzive asupra componentelor patrimoniului cultural care, uneori din lipsă de informare, au dus la alterarea iremediabilă a acestora.

În 2012, începeam la Humor (Suceava) ceea ce urma să devină Caietele restaurării. De ce la Humor? Pentru că acolo s-a desfășurat, în 1972, primul șantier din România pentru restaurarea picturii murale la nivel științific. Momentul, marcat în 2012 prin sesiuni de comunicări, școală de vară, tururi ghidate la monumente, ne-a readus și în fața realității conservării picturilor murale și a componentelor artistice în general, a monumentelor în ansamblu. Cine este restauratorul zilelor noastre? Cum își poate el exercita cu bine profesia? Cum să reziste în fața provocărilor domeniului?
Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural material nu se poate face fără specialiști, iar specialiștii au nevoie de informații, de schimb de experiență; trebuie să se cunoască între ei și să se facă auziți împreună.
An de an, la ACS, construim împreună cu autorii un nou număr din Caietele restaurării, util specialiștilor și în sprijinul conservării patimoniului cultural material. Am realizat împreună numere dedicate diferitelor teme sau componente ale patrimoniului cultural material:

 • 2012 – pictura murală și șantierul pilot de la Humor;
 • 2013 – conservarea lemnului și a componentelor artistice pe suport de lemn;
 • 2014 – conservarea pietrei și a elementelor de arhitectură;
 • 2015 – aspecte ridicate de extrageri și repictări;
 • 2016 – patrimoniul mobil – complementar;
 • 2017 – interdisciplinaritate;
 • 2018 – conservarea preventivă;
 • 2019 – tendințe și principii în restaurarea contemporană;
 • 2020 – patrimoniul între exigența intervențiilor și presiunea timpului;
 • 2021 – deontologia profesională;
 • 2022 – autentic și funcțional

Autorii articolelor din ”Caietele restaurării” sunt pe de o parte specialiști de prestigiu în domeniul conservarii-restaurarii prin investigații, cercetare și intervenții specifice – restauratori, arhitecți, cercetători, istorici de artă, chimiști, biologi; pe de altă parte, tineri specialiști, cu o experiență relevantă, ori proaspăt absolvenți ai studiilor postuniversitate, care au făcut dovada exigenței și capacității lor în diferite contexte. Contribuim în acest mod la schimbul de experiență și între generații și încurajăm tinerele generații.

Structură

Fiecare număr al revistei este structurat în două părți, cu extindere variabilă:

 • studii de caz – conservarea și restaurarea patrimoniului cultural;
 • articole specifice temei numărului.

Perioada de trimitere articole

 • Articolele ce prezintă studii de caz pot fi trimise la redacție în orice perioadă a anului.
 • Articolele trimise la redacție în lunile ianuarie-august, și considerate potrivite pentru publicare în urma evaluării, vor fi publicate în numărul din același an, în limita spațiului disponibil.
 • Dacă articolele sunt trimise la redacție în lunile septembrie-octombrie, acestea pot fi tipărite în numărul anului respectiv sau pot fi programate pentru numărul următor, în funcție de spațiul existent;
 • Articolele trimise la redacție în lunile noiembrie-decembrie, vor putea fi tipărite numai în numărul anului următor.
 • Articolele pe teme specifice numărului, altele decât studiile de caz, se pot trimite la redacție numai în perioada menționată în solicitarea de articole (call for papers).
 • A se urma Normele de redactare


Caietele restaurării în cifre (primele 11 numere):

 • aproape 200 specialiști (autori de articole),
 • peste 200 articole
 • 11 numere editate
 • peste 3.000 de pagini color

Despre ACS

Art Conservation Support – ACS, este o asociație profesională înregistrată din 2009 la Judecătoria București, sector II (nr. 58/14.05.2009) cu scopul de a contribui la o mai bună conservare și punere în valoare a patrimoniului cultural național.

Considerăm că investiția în educație este o prioritate pentru ca patrimoniul cultural să fie transmis în bune condiții viitoarelor generații. De aceea contribuim, prin proiecte culturale și editoriale, la a crește nivelul de informare a specialiștilor și a dezvolta respectul publicului larg, de toate vârstele, pentru moștenirea culturală.

Membrii ACS sunt specialiști în cercetarea, conservarea, restaurare și punerea în valoare a patrimoniului cultural material mobil și imobil. Ca structură organizațională, ACS este coordonată de: Anca Dină – specialist restaurator (președinte), prof.univ.dr. Oliviu Boldura – expert restaurator (vicepreședinte), dr. Maria-Magdalena Drobotă – expert restaurator.

De la înființare ACS a colaborat cu sute de specialiști din domeniul cercetării, conservării și restaurării patrimoniului cultural.

Editura ACS

 • Din 2010, în cadrul Editurii ACS, tipărim titluri ce pun în valoare patrimoniul cultural. Cele peste 40 de titluri, unele traduse în limba engleză sau germană, sunt adresate unui public divers: iubitor de turism cultural, proprietari, administratori de patrimoniu – colecția “Vetre de lumină”, “Monografii” și “Restaurări”; specialiști – colecția “Științific” și carte pentru copii – colecția “Cartea de salvare”.
 • Din 2012 edităm fără întrerupere publicația anuală “Caietele restaurării”, o culegere de articole științifice dedicate conservării și restaurării patrimoniului cultural, culegeri de metodologii, norme și principii etice și, deopotrivă, mărturii ale experiențelor practice ale cercetătorilor și specialiștilor.

Prin cărțile noastre susținem autorii români și investim în educație – fondurile obținute din comercializarea cărților se reinvestesc în proiecte culturale, desfășurate pentru o mai bună conservare a patrimoniului cultural material din România.

Proiecte culturale:

Dintre proiectele culturale de succes, amintim (în ordine cronologică): „Descoperă restaurarea! Prețuiește originalul!”, „În dialog cu monumentele. 40 de ani de restaurare științifică”, „Despre restaurare” și „Despre restaurare – patrimoniu mobil”, „Pași spre renașterea Muzeului Teatrului Românesc”, „Memoria intervenției de restaurare”, „Pippin zboară la țară”, „Cele mai frumoase locuri din România, în ochii copiilor”, „Patrimoniul pe scenă”, „Relația dintre arhitectură și componentele artistice, la monumente” în care am desfășurat activități precum: expoziții, programe de tur ghidat la monumente aflate în restaurare, școli de vară, workshop-uri, mese rotunde pentru specialiști, conferințe, ateliere de creație pentru copii, intervenții de conservare-restaurare pe opere de patrimoniu; ateliere despre restaurarea și conservarea patrimoniului cultural adresate publicului larg – adulți și copii, în ateliere, săli de curs, laboratoare, muzee, la monumente, în stradă.

Misiunea publicației

Prin Caietele restaurării  ne dorim o colaborare mai strânsă între specialiști, încurajarea formării echipelor interdisciplinare, intervenții mai bine documentate și mai atent realizate, informarea tinerilor, viitori specialiști, dar și a beneficiarilor, și, prin aceasta, o soartă mai bună pentru patrimoniul cultural.

Conținutul publicației

Calitatea conţinutului pentru “Caietele restaurării” este asigurată de:

 • valoarea informaţiilor şi caracterul inedit al acestora;
 • experiența și notorietatea autorilor;
 • imagini necunoscute din arhive şi din timpul procesului de conservare-restaurare;
 • o grafică elegantă şi cursivă;
 • selecția exigentă a articolelor de către membrii comisiei și corectarea informațiilor unde este cazul.

Membrii comitetului științific al revistei

Tereza Sinigalia
Consultant științific
Profesor universitar, Doctor în Istoria Artei, Cercetător știintific I, peste 50 ani experiență
Oliviu Boldura
Consultant științific
Profesor universitar, Doctor în estetică, Expert restaurator cu circa 50 ani experiență în conservarea picturilor murale.
Ioan Darida
Consultant științific
Lector universitar, Doctor în Arte vizuale, Expert restaurator pictură pe orice suport cu circa 40 ani experiență.
Mihai Lupu
Consultant științific
Chimist, Expert investigații opera de artă cu circa 50 ani experiență.

Mirela Constantin
Consultant științific
Expert restaurator pictură pe lemn cu peste 30 ani experiență.
Ioana Gomoiu
Consultant științific
Profesor universitar, Doctor în biologie, Expert investigații opera de artă, Certător științific I cu peste 40 ani experiență în microbiologie.
Dragoş Gh. Năstăsoiu
Consultant științific
Cercetător, doctor în Istorie și Studii Medievale cu 20 ani experiență.
Theo Mureșan
Consultant științific
Profesor universitar, doctor în Arte vizuale, Expert restaurator, cu peste 30 ani experiență.
Crina Ungureanu
Redactor
Grafician, restaurator pictură cu peste 10 ani experiență.
Anca Dină
Coordonator proiect
Specialist restaurator cu peste 20 ani experiență în conservare- restaurare pictură murală și promovarea patrimoniului.

Finanțatori: Ordinul Arhitecților din România – prin Timbrul de arhitectură, Administrația Fondului Cultural Național, Ministerul Culturii,

Parteneri: Universitatea Națională de Arte din București, Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, CERECS Art SRL, DANART Import-Export SRL, IORUX TRADE SRL (IORUX RESTORATIONS), DUCT SRL, Faber Studio SRL, Muzeul Țăranului Român, Muzeul Bucovinei, patrimonescu.ro

Vă mulțumim tuturor celor care parcurgeți acest drum împreună cu noi: autori, finanțatori, parteneri, cititori!