History and Restoration of a Romanian Icon “Prăznicar” in the Papal Collection

The restoration of a Romanian icon known as Prăznicar, kept in the Collection of the Vatican Museums, has made possible a new study of this precious artefact, originally thought to be of Slavic production. Thanks to the funding of the Patrons of the Arts in the Vatican Museums, Michigan Chapter, the research involved the collaboration…

Intervenția de restaurare. Uși împărătești din secolele XVIII–XIX, județul Argeș

Starea inițială de conservare a ușilor împărătești de la finele secolului al XVIII-lea a fost destul de precară în momentul prezentării în laboratorul de restaurare al Departamentului de Teologie, Specializarea Artă Sacră a Universității din Pitești. Depunerile aderente și ancrasate au redus din lizibilitatea picturii care reprezintă Buna Vestire, dar și din policromia sculpturii în…

Relația organică dintre tehnica picturii și starea de conservare a picturilor murale din bisericile de lemn

Articolul propune o perspectivă nouă pentru analizarea tehnicii picturilor murale din interiorul bisericilor de lemn din România, urmărind pe de o parte aspectele teoretice privind tradiția picturii în tempera și aducând unele clarificări cu privire la semnificaţia termenului „distemperpaint”. Pe de altă parte, o abordare paralelă este prezentată prin prisma caracteristicilor principalelor materiale identificate, precum…

Intervenții de conservare și restaurare a ruinelor Capului de Pod al lui Traian de la Drobeta-Turnu Severin

Participarea la Intervențiile de restaurare ale ruinelor Podului lui Traian din Drobeta-Turnu Severin au oferit ocazia cunoașterii aprofundate, pe multiple paliere, a unui monument a cărui restaurare a implicat intervenții complexe. Articolul este structurat în trei părți principale. Într-o primă parte sunt prezentate datele istorice, evoluția monumentului și intervențiile anterioare efectuate asupra sa. În partea…

Arhitecţii monumentelor în Vechiul Regat

Studiul se apleacă asupra etapei timpuriii de formare a cadrului juridic şi instituţional, precum şi asupra începuturilor practicilor de evidenţă, conservare şi restaurare a monumentelor istorice din Vechiul Regat. Subiectul a început să fie cercetat încă din a doua jumătate a secolului al XX-lea, mai recent, în special în ultimele două decenii, intrând în atenţia…

Biserica „Sfântul Nicolae–Albă”, București. Acțiuni principale privind conservarea și restaurarea iconostasului

Sultana-Ruxandra Polizu* Intervențiile de conservare-restaurare pentru iconostasul de la Biserica Sf. Nicolae–Albă din București, s-au desfășurat în perioada august 2014 – mai 2016 fiind realizată de către echipa de restauratori de la Iorux Restorations Laborator Conservare-Restaurare Pictură. Aceste intervenții care au presupus îndepărtarea de pe întreg ansamblul sculptural a poleiturii pe bază de schlagmetal de…

Utilizarea tufului vulcanic la clădirile din Brașov. Recuperarea unei etape din istoria și estetica orașului

Una dintre rocile utilizate în secolul al XIX-lea în centrul orașului Brașov, pe scară relativ largă, este tuful vulcanic. Acesta a fost folosit atât pentru componente complexe – cu valoare artistică ridicată –, cât și cu rol preponderent funcțional, de la coloane monumentale ale unor clădiri reprezentative la placaje ale soclurilor locuințelor modeste. Proprietățile mineralogice…

Vila lui Augustus din Somma Vesuviana: Dionysos și Peplophoros

În teritoriul nordvezuvian, Somma Vesuviana ocupă un loc aparte din punct de vedere al vestigiilor arheologice. Între acestea se remarcă vila lui Augustus din localitatea Starza della Regina. A fost numită vila lui Augustus deoarece se presupune că aici a murit împaratul Augustus. Construită în prima epocă imperială, erupția Vezuviului din 472 î.Hr. a îngropat-o…

Un (nou) semnal de alarmă privind protejarea grădinilor istorice

România deține un vast și valoros patrimoniu peisager compus atât din peisaje culturale, naturale sau mixte, cât și de parcuri și grădini istorice, clasate sau nu în Lista Monumentelor Istorice. Ne referim pentru moment, exclusiv la grădini ale vechilor ansambluri nobiliare și la parcuri publice municipale. În ciuda valorilor culturale deosebite care le definesc, starea…

Necesitatea elaborării de Indicatoare de Norme de deviz pentru componente artistice și a actualizării legislației

Restauratorii își propun să elaboreze normative pentru lucrările de conservare-restaurare pe domeniile în care sunt specializați (restaurare de pictură murală, de pictură pe lemn, a stucaturii policrome, restaurarea elementelor din lemn, restaurarea elementelor din piatră și a elementelor decorative din ipsos, restaurarea elementelor din metal, restaurarea vitraliilor), în concordanță cu legislația din România care reglementează…